Влошаването на околната среда е сред най-сериозните проблеми на света според младите хора в Европа

Share

Близо половината (46%) от младите европейци смятат изменението на климата за едно от най-тежките предизвикателства пред човечеството, което го поставя на първо място сред редица проблеми, дори в разгара на настоящата пандемия. На второ място те поставят все по-лошата околна среда, в т.ч. замърсяването на въздуха, обезлесяването и изчезването на животни (44%). У нас промените в климата тревожат 40% от младите българи, респективно за 52% от тях влошаването на състоянието на природата е на второ място.

 

Това са двата най-сериозни проблема, посочени от младите хора в основните европейски региони (Източна, Южна и Западна Европа), обхванати от проучване, проведено от белгийската агенция „Ipsos“ в рамките на международния проект „Климат на промяна“. Основните изводи и резултати от него бяха представени днес от социолога Първан Симеонов на онлайн пресконференция. Целта на допитването, извършено между октомври и ноември миналата година, е да се проучат познанията на днешните млади хора относно връзката между промените в климата, миграцията и съвременния икономически модел. В него са взели участие 22377 души на възраст между 15 и 35 години от 23 държави на ЕС, включително България.

 

Средно за Европа две трети (65%) са съгласни, че изменението на климата ще окаже голямо влияние върху хора като тях. У нас този процент е по-висок – 70%. Фактът, че младите се притесняват от климатичните промени намира отражение и в тяхната силна подкрепа за действия от страна на правителствата в тази посока, както и в готовността им да поемат лична отговорност. Те също така са привърженици на въвеждането на различен, по-устойчив икономически модел както в техните страна, така и в света като цяло. Над 70% например вярват, че ако правителствата не вземат мерки срещу замърсяването и последиците от изменението на климата, това е „вредно за икономиката“ (70%), „опасно и безотговорно“ (72%), „знак, че правителството има грешни приоритети“ (75%) и че „правителството не чува обикновените хора“ (74%).

 

Резултатите от проучването показват още, че младите хора имат положителна нагласа и желание да преосмислят своите навици в посока на по-щадящ природата начин на живот. Ето защо със стартиращата днес кампания #ClimateOfChange инициаторите от 16 организации ще призоватмладите европейски граждани да се превърнат в главни действащи лица в едно общоевропейско движение, търсещо и предизвикващо „климат на промяна“ към по-добро и справедливо бъдеще за всички.

 

Координатор на кампанията в България е фондация „ЕкоОбщност“. През последните месеци тя въвлече ученици от десетки училища в обучение по дебатиране и ги подготвя за национален турнир „Дебати за климата“, чрез който те ще могат да изразят своите позиции по различни глобални проблеми. В следващите месеци предстоят редица събития, в които младите хора ще могат да се включат, за да повишат своите познания по екологични, социални и икономически теми и се вдъхновят за лични и съвместни действия за #ClimateOfChange.

 

Приложения:

Доклад за България от общоевропейско изследване „Възприятия на младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ 

Методология на изследването

Инфографики на извадки от изследването за България

Още новини