Климатичните политики трябва да се фокусират върху уязвимостта и специфичните нужди на жените

Share

Климатичните политики трябва да се фокусират върху уязвимостта и специфичните нужди на жените

Алимату Димонекене

Изменението на климата е факт, и то все по-тревожен. То засяга жените по начини, на които не се обръща достатъчно внимание – особено ако са глава на семейството, което ги прави икономически и физически уязвими в случай на природно бедствие. Правителствата трябва да съобразят климатичните си мерки с това или рискуват да изоставят на произвола на съдбата над половината от повереното им население.
Вестник „Ню Йорк Таймс“ наскоро публикува статия за първата африканска „служителка по горещините“ – една смела жена, която противодейства на екстремните и продължителни горещини в Сиера Леоне, като засажда един милион дървета в столицата Фрийтаун. Начинанието е благородно, но законодателството пренебрегва първопричините за покачващите се температури в Сиера Леоне. Заедно с жегите нараства и уязвимостта на местните жени към климатичните промени.
През последните години в Сиера Леоне редовно се наблюдават наводнения и кални свлачища. Една от най-страшните трагедии се случва през август 2017 г., когато проливните дъждове предизвикват наводнения и свлачища в общностите Морторме, Камаяма и Канинго в покрайнините на Фрийтаун. Голяма част от оцелелите, предимно жени, трудно се справят с последствията от тях. Някои жени, най-вече глави на семейства, съобщават, че четири години след бедствието не са получили финансова подкрепа, която да им помогне с прехраната.
От друга страна, хранителни продукти и лекарства са доставени почти веднага след наводненията. Според доклад на Световната банка „ранната намеса и подходящата психосоциална подкрепа биха могли да смекчат някои от тези рискове“.
Като активистка и защитничка на правата на жените при бедствия в Сиера Леоне, ми прави впечатление, че властите не са оказали подкрепа на пострадалите – въпреки своевременните препоръки от експерти, двустранни партньори и донори, че финансова помощ в краткосрочен план би облекчила положението на оцелелите. Дискриминацията въз основа на пола е забранена от всеки основен международен договор за правата на човека. Насилието, свързано с пола, обаче остава всепроникващ проблем в Сиера Леоне, като допълнително усложнява дискриминацията и маргинализацията на жените. По данни на Concern Worldwide, 61% от жените в Сиера Леоне ще се сблъскат с насилие въз основа на пола в рамките на живота си, а 62% от тях са съобщили за такова насилие през последните 12 месеца.
По време на наводненията край Фрийтаун 27,4% от жените са глави на семействата си. Голяма част от тях са неграмотни, овдовели или изоставени от партньорите си, което ги подлага на допълнителни рискове от бедност, насилие и злоупотреби. В съществуващото подчертано патриархално общество, отсъствието на мъж в семейството често води до липса на достъп до услуги и помощи.

Политиките, отчитащи пола, работят kaто изследва влиянието на пола и изменението на климата върху социалните и икономическите права на жените, Индия предприема напредничави стъпки и прокарва специфично законодателство, съобразено с пола. Пример за това е правителственият анализ на ключови структурни фактори като проблемите около климатичната несправедливост или поземлените права на жените и предоставянето на подкрепа за селски общности, засегнати от изменението на климата и различни природни бедствия.
В противовес, множество държави, включително Сиера Леоне, изостават с въвеждането на дългосрочни мерки, които ще облекчат последиците от бъдещи климатични и природни катастрофи. Правителството на Сиера Леоне трябва да гласува законодателство, отчитащо пола, което да се стреми да включи планиране на смекчаващи мерки и готовност при бедствия.
Разбира се, като цяло бюджетът не достига, а Сиера Леоне е сред най-бедните държави в света. Предишното правителство на д-р Ърнест Корома не беше подготвено да се справи с бедствията. Но сегашното правителство, заедно с международните си партньори, вече е приело мерки за намаляване на уязвимостта към климатичните промени, по линия на водните ресурси, земеделието и продоволствената сигурност, общественото здравеопазване, крайбрежните зони и общностите в страната. Това, което липсва, е фокус върху специфичните нужди и уязвимостта на жените, докато изменението на климата преобразува всеки елемент от съществуването ни.
Активисти по въпросите на пола като мен обединяват сили с активисти и експерти по климатичните промени, за да призоват правителствата по света да положат повече усилия за въвеждане на политики, отчитащи пола, които да се справят с последствията от изменението на климата и природните бедствия.

За автора
Алимату Димонекене в момента участва в Комисията на ООН за статута на жените (CSW67) като част от делегацията на проекта „Климат на промяна“. Тя е стипендиант по проектите „Публични гласове“ (Public Voices) на OpEd Project и „Насърчаване на правата на жените и момичетата“ (Advancing the Rights of Women and Girls) в партньорство с Equality Now. Основателка на организацията A Girl At A Time в Сиера Леоне. Като защитничка на правата на жените и момичетата, отличена с награди, тя се интересува от усилията на правителствата и изявените мислители за насърчаване на политики, отчитащи пола или свързани с равенството между половете и справедливостта по отношение на пола, които ще осигурят закрила на следващото поколение жени и момичета.

Още новини