Контакти

Свържете се с нас


  Моля кликнете с мишката върху Дърво.

  Информация

  Фондация „ЕкоОбщност“
  гр. София 1408
  ж.к. „Стрелбище“,
  ул. „Енос“ № 7, ет. 6, ап. 9

  тел.: +359 882 620 948, +359 876 798 592
  ел. поща: info@climateofchange.info