Подкрепете нов европейски закон, който ще държи бизнеса отговорен към хората и природата

Share

Присъединете се към общоевропейските движения #ClimateOfChange и #OurFoodOurFuture, гражданското общество и към всички, които са загрижени за хората и околната среда, за да бъде чут гласът ни.

Уникална възможност

Европейската комисия най-сетне е готова да разгледа нов закон, който да задължи бизнеса да отговаря за въздействието на дейността му върху обществото и околната среда. Такава нова уредба за защитата на човешките права и надлежната проверка за ефекта върху околната среда следва да изисква от всички фирми – от големи корпорации за изкопаеми горива и агробизнеси до търговците на дребно на модни стоки и производителите на електроника – да въведат ефективни политики, които да гарантират, че правата на човека и околната среда няма да бъдат увреждани при техните дейности и вериги за доставка в глобален мащаб.

Това означава компаниите, които работят с подизпълнители или купуват стоки от чужбина, да гарантират, че по цялата им верига на доставки правата на човека и околната среда са зачетени. Включително да премахнат всички форми на експлоатация, особено на уязвими групи като жените и децата в онези нестабилни държави, където защитата на правата е подложена на най-голяма заплаха.

Този закон би могъл също така да премахне нелоялната конкуренция между компаниите, които се отнасят с уважение към общностите, и онези, печелещи търговско предимство поради това, че практиките им се основават на социална и екологична несправедливост.

Какво можете да направите?

Европейската комисия е открила процедурата за обществени консултации по този нов закон, за да се допита до мнението на всеки един от нас, до 8 февруари 2021 г. Може да се възползвате от тази възможност, за да окажете въздействие за общото ни бъдеще. Всеки глас ще допринесе за одобрението на закона.

За Ваше улеснение може да използвате готов формуляр (на английски език), чрез който да изразите подкрепата си за закона. Срокът за изпращане на становища е до 8 февруари 2021 г. (при използване на готовия формуляр от връзката е необходимо да потвърдите гласа си чрез изпратена на пощата ви връзка).

Сега е моментът да издигнем своя глас

Тази инициатива е част от съвместните ни усилия с наши партньори от международни организации за подкрепа и защита на човешките права и чистата околна среда, в синхрон с целите на проекта #ClimateOfChange.

Още новини