Международна открита процедура за „Услуга за общоевропейско пътуващо представление“

Share

„WeWorld GVC“, извършваща дейност в 27 държави, получи безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия и стартира процедура в рамките на проект „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени“, по договор за финансиране № CSO–LA/2019/410-153, подкрепен по програма DEAR и финансиран от Европейската комисия.

Предмет на процедурата е предоставяне на следната услуга: създаване и провеждане на улично представление, базирано на съвременни изпълнителски изкуства, включително сценографията, и организиране на европейско турне в 10 страни (Гърция, България, Унгария, Словения, Полша, Германия, Италия, Португалия, Франция, Белгия), за повишаване информираността сред младите хора (на възраст 16-35 г.) относно връзката между миграцията и изменението на климата.

Тръжната документация е достъпна за получаване единствено по ел. поща, от 11 август до 30 септември 2020 г., след поискване, изпратено до следните ел.пощи: [email protected] и [email protected].

За допълнителна информация, моля, посетете интернет страницата на „WeWorld GVC“.

Насоките за участие с идейна концепция са подробно изложени в документацията на тръжната процедура.

Желаещите да участват следва да представят своите предложения с приложенията към тях в рамките на посочения срок.

Крайният срок за подаване на предложенията с идейна концепция е 30 септември 2020 г., 18:00 ч. (CEST).

Допълнителна информация и разяснения ще се публикуват на интернет страницата на възложителя „WeWorld GVC“.

Обява на откритата процедура (на английски език)

Още новини