Евродепутати призовават закона да изисква от компаниите отговорност за човешките права и околната среда

Share

Покрай проблемите с принудителния труд и унищожаването на околната среда депутати от Европейския парламент подкрепиха проектозакон за корпоративната надлежна проверка (дю дилиджънс).

Сега Европейската комисия трябва да последва примера на Европарламента и да стартира законодателния процес, настояват активисти.

Вчерашното ключово решение на Европейския парламент подкрепи идеята за еврозаконодателство, което да изисква отговорност от компаниите по отношение на злоупотребите с човешките права и унищожаването на природата във всяко звено от веригите за доставки.

С 504 гласа за, 79 против и 112 въздържали се, евродепутатите подкрепиха доклада на Лара Волтерс, който призовава за превръщането на корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност в законови задължения вместо сегашните доброволни уговорки.

Гласуването се случва на фона на нарастващо осъзнаване и тревога за злоупотреби по веригите за доставки, включително достоверните сведения за масов принудителен труд в Китай, който според различни групи за правата на човека е част от геноцидна кампания срещу уйгурското малцинство в страната.

Новият закон за корпоративната надлежна проверка ще определи стандарта за отговорно поведение на бизнеса в Европа и отвъд. Отказваме да приемем, че обезлесяването или принудителният труд са част от глобалните вериги за доставки – заяви Волтерс. – Компаниите ще трябва да не нанасят или да се погрижат за щетите, нанесени от веригите им за доставки върху хората и планетата. Новите правила ще дадат на пострадалите законово право за достъп до подкрепа и за обезщетения и ще осигурят справедливост, равни условия и правна яснота за всички фирми, служители и потребители.“

Обвързващите правила, предложени от Европарламента, биха задължили всички компании на европейските пазари, независимо дали седалището им е във или извън ЕС, да гарантират, че те и техните доставчици не нарушават човешките права, не вредят на околната среда и не пречат на доброто управление със злоупотреби като насърчаване на корупцията или подкупите.

На правен път

Въпреки че Европейският парламент не разполага с правомощията да стартира законодателния процес, гражданското общество приветства това символично събитие.

Подкрепата за този доклад за законодателна инициатива поставя ЕС на прав път към една устойчивост, основана върху справедливостта – заяви Ева Изкиердо, отговорник за политиките за глобално правосъдие в областта на климата към мрежата Европейско бюро за околна среда (European Environmental Bureau, ЕБОС). –  Европейските депутати откликват на една мащабна промяна в мисленето на гласоподавателите, които вече не желаят егоистично благоденствие, ако то стъпва върху страданията на най-уязвимите части от човечеството и е за сметка на природата.“

В контекста на ключовата нужда да гарантираме, че стоките, които потребяваме в Европа, съответстват на най-високите етични и екологични стандарти, ЕБОС и партньорите му от проекта „Климат на промяна“ се мобилизираха в целия ЕС, за да призоват евродепутатите да постъпят правилно и да дадат гласа си за новия закон.

Пандемията от ковид-19 разкри колко уязвими са глобалните вериги на стойността, и същевременно драматично увеличи заплахите за човешките права, например принудителния и детския труд – гласи писмото им. – Корпоративната надлежна проверка ще помогне да се уверим, че частният сектор не причинява или допринася за бъдещи кризи и има по-голяма готовност за глобални сътресения.“

Гласуването изпраща недвусмислен сигнал от Парламента към Европейската комисия, че съществува сериозна подкрепа за закон за надлежната проверка – отбелязва Франческа Карлсон, юридически отговорник на ЕБОС и експерт по надлежната проверка. – Това би трябвало да подтикне Комисията да включи строги правила за надлежна проверка в проектозакона ѝ за устойчиво корпоративно управление, който се очаква през юни.“

Това е наша работа – на всички нас

Очакват се обратен натиск и съпротива от някои бизнес сектори, но това не бива да отклонява ЕС от правилното решение. „В свят, в който неравенството е в небивал възход, не можем да пренебрегваме други ключови аспекти на устойчивостта, като човешките права и социалната справедливост,“ споделя Жан-Пиер Швайцер, отговорник за политиките за кръгова икономика към ЕБОС.

Fostering socially and environmentally responsible businesses – new report

Предложението на Комисията ще има смисъл и стабилна основа само ако проектозаконът важи за всички предприятия, действащи на европейския пазар, включително малките и средните, и е не само задължителен, но и спазването му може да бъде налагано, за да не се превърне в поредния закон на хартия.

Освен това трябва да се създадат механизми, които позволяват на пострадалите хора или общности да изискват възмездяващи действия, и които им дават достъп до правосъдието, обяснява Карлсон. Допълнителни подробности за исканията на ЕБОС се съдържат в тази съвместна декларация на гражданското общество.

ИзточникEeb.org – Снимка: Eric Wilson, Flickr. Creative commons.

Още новини