„Младежки дебати за климата“ ще се проведат на 31 март и 1 април в София

Share

„Младежки дебати за климата“ ще се проведат на 31 март и 1 април в София

„Младежки дебати за климата“ е инициатива на фондация „ЕкоОбщност“, насочена към млади хора на възраст от 15 до 26 години. Провежда се под формата на състезание по дебатиране по зададени теми, свързани с изменението на климата и връзката му с глобални проблеми като: човешки права, гражданско участие, опазване на околната среда, дискриминация, миграция и развитие, младежки политики и др.

Следващите Дебати за климата ще се проведат на 31 март и 1 април в София. Допустимо е участниците да са учащи в средни, полувисши или висши учебни заведения, както и млади хора извън образователната система, завършили своето средно или висше образование. Записването е отворено за участници с вече сформиран отбор от трима души.

Заинтересованите младежи следва да се регистрират до 17:00 ч. на 25 март 2023 г. във формуляра по-долу, където е налична и допълнителна информация за събитието.

Заявление за участие в „Младежки дебати за климата“, възрастова категория 15 – 26 години (google.com)

Младежки дебати за климата

Снимки: Сдружение “Знание” – Ловеч

Още новини