Онлайн панелна дискусия за изменението на климата и общественото здраве

Share

На 12 ноември 2020 г. европейската мрежа Youth and Environment Europe бе домакин на втория семинар от поредицата „Климат на промяна“ (#ClimateofChange), заедно с European Environmental Bureau и Youth4Nature. Темата този път бяха климатичните промени и общественото здраве. Какво включва понятието „планетарно здраве“ и как влияе изменението на климата върху здравето ни?

Проект „Климат на промяна“ е общоевропейска кампания, която се стреми да изгради по-добро бъдеще за климатичните мигранти – човешкото лице на климатичните промени. Онлайн дискусията предложи изключително интересни гледни точки към важните взаимовръзки между здравето на планетата и нашето собствено физическо и психическо здраве. Ако сте я изпуснали, може да я гледате тук или да прочетете обобщението ѝ по-долу; а ако присъствахте заедно с нас и искате да научите повече по темата, най-долу ви препоръчваме още ресурси.

Хлоуи тен Бринк, нашата координаторка на програми за младежко застъпничество, модерира уебинара и насочва участниците в дискусията, а прекрасната ни група лекторки извлякоха от опита и познанията си изключително размислящи примери за връзките между климатичните промени и половете, икономическото неравенство, психическото здраве и много други области.

Първата ни презентаторка беше Вийолета Горделевич, координаторка по здравето и климатичните промени в Health and Environment Alliance (HEAL).Тя направи изключително разбираем и информативен преглед на здравословните влияния на климатичните промени и отбеляза, че тези промени, макар да не са най-очевидната заплаха за здравето ни, косвено увеличават риска от редица заболявания, сърдечносъдова недостатъчност и недохранване – както заради по-фините промени, като по-високите температури, така и заради екстремните явления, като наводненията. Дори в Европа всяка година има 790 000 допълнителни смъртни случая заради замърсяването на въздуха! Вийолета обаче подчерта и колко много ще спечели общественото здраве от борбата с климатичните промени. Постепенното премахване на изкопаемите горива и по-ниската консумация на месо ще намалят емисиите ни на парникови газове и същевременно осезаемо ще подобрят здравето ни.

Втора говори д-р Катлийн Мар, ръководителка на ClimAct към Institute for Advanced Sustainability Studies в Потсдам и старша сътрудничка в Women Leaders for Planetary Health.Тя обясни, че последствията от климатичните промени засягат половете неравностойно – те са по-тежки за жените и момичетата. Явления като наводненията и сушите обострят бедността сред жените и утежняват неплатената домакинска работа, която обикновено се върши от жени. Също като Вийолета обаче, Катлийн изтъкна и положителната страна на нещата: въпреки че в момента жените са изключени от икономическите дейности и взимането на решения, ако успеем да ги включим, ще се сдобием с невероятни ресурси за борбата с климатичните промени. Затова всички климатични решения трябва да бъдат справедливи към половете, да се стремят да осигуряват равностоен достъп и придобивки на жените и да облекчават или заплащат работното им натоварване.

Следващата участничка бе Пърл Ан Анте-Тестард, съучредителка на PlaHNet и докторант във френската Национална консерватория за занаяти и изкуства. Тя въведе фундаменталното понятие „планетарно здраве“ с думите „няма как да имаме здрави хора, ако нямаме здрава планета – ето защо ние разглеждаме планетата като пациент“. Този холистичен подход си дава сметка, че човешкото здраве изцяло зависи от здравето на природните системи около нас. Планетарното здраве предполага взаимодействието на разнообразни академични области, като насърчава особено медицината да се консултира активно с например екологията, за да се подготви за здравословните проблеми, причинени от изменението на климата – както казват, по-добре превенция, отколкото лечение!

Последни се включиха Руби и Кристабел Рийд, съучредителки и ръководителки на Advaya, глобална платформа за трансформативни преживявания и алтернативно образование.

Руби ни обърна внимание, че за да се справим с климатичните промени, е нужно напълно да преобразуваме системите за господство над околната среда, които са довели до тях. В процеса трябва да се завърнем към парадигмата на партньорството, чиято централна идея е, че колкото повече даваме на общностите си и околната среда, толкова повече ще ни дават те на свой ред. След това Кристабел представи положителните ефекти от този вид активизъм – той подобрява състоянието не само на общностите и екосистемите, но и на отделните хора. Многобройните ѝ предложения включваха демокрация на участието и подкрепа за местни инициативи, както и девет съвета за по-добро психическо здраве при симптоми на екотревожност – форма на тревожност, свързана с взаимодействията ни с околната среда, която се среща най-вече при младите хора. Два от съветите включваха повече контакт с природата и медитиране.

В останалата част от уебинара панелистите коментираха изказванията на колегите си, а после отговаряха на въпроси от многобройната публика и доразвиха всяка от темите. Един от най-очарователните моменти беше как голяма част от лекторките ни напълно независимо се връщаха към едни и същи послания отново и отново. Всички без изключение подчертаха, че последствията от климатичните промени, включително здравословните, най-тежко засягат най-уязвимите групи, а Пърл отбеляза, че това се случва и на национално, и на глобално ниво. Друг чест лайтмотив беше интерсекционалният характер на климатичните промени и общественото здраве – но и на понятията за пол, младеж и т.н. – и съответно нуждата да осъзнаем, че решенията трябва да го отразяват и да включват абсолютно всичко във всяка своя фаза. В крайна сметка лекторките ни до една се връщаха към конкретните действия, които следват от изложената информация, и така превърнаха събитието в извор както на знания, така и на сила.

Разпали ли това обобщение на семинара апетита ви за още? Тогава започнете с тези удивителни ресурси (на английски език) за климатичните промени и здравето!

Искате ли още сурови факти за реалните ефекти от климатичните промени върху здравето ни? Най-големият авторитет там остава Световната здравна организация!

Катлийн ни припомни, че при климатичните промени жените са не само жертви, но и водачи! Чуйте сами преживяванията им в този подкаст.

PlaHNet, групата на Пърл, в последно време организира уебинари по тези теми – вижте ги, за да задълбочите погледа си към планетарното здраве.

В съветите си за подобряване на личното ни здраве Кристабел спомена да се научим да седим сред природата и да ѝ се радваме, и препоръча тази TED презентация!

Младите хора все по-често страдат от „екотревожност“ – прочетете  статията на Карълайн Хикман за експертни съвети как да се справяте.

И вие ли сте вманиачени по политически документи като нас? Цял набор от звена на ООН създадоха тази важна стратегия за подхода „Един свят, едно здраве“ – подобен на планетарното здраве.

 

Източник: Yeenet

Още новини