Стани част от промяната!

Share

Климатичните промени имат човешко лице. Лицето на милиони хора, принудени да напуснат домовете си всяка година. Климатичната криза е социална криза и засяга най-много хората с най-малък принос за нея. Всяка година над 20 милиона души се разселват заради климатични бедствия и често се оказват експлоатирани.

В сегашната икономическа ситуация най-богатите 10% от земното население произвеждат почти 50% от емисиите. Ако всеки живееше като средния европеец, човечеството щеше да се нуждае от 2,8 планети Земя, за да оцелее. Безумно, нали?

Имаме силата да променим това!

Ние сме онези, които ще се сблъскат с най-лошите последици от екокризата. Но сме и последното поколение, което може да направи нещо за нея: призоваваме младите да участват във вземането на политически решения!

Искаме да задържим глобалното затопляне под 1,5 °C чрез декарбонизация и повече възобновяема енергия, така че до 2040 г. ЕС да стане климатично неутрален.

Искаме икономика на благосъстоянието, която се грижи за хората и природата, а не за големите корпорации.

Настояваме за миграционни политики и правна защита, позволяващи безопасна миграция по целия свят, както и страните с най-голям принос за екологичната криза да овъзмездят пострадалите от нея.

Стани част от движението! Заедно ще започнем #ClimateOfChange и ще искаме климатична справедливост за всички.

Вижте още