ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА”

Share

Фондация „ЕкоОбщност“ открива програма за малки проекти за финансиране на дейности, които насърчават устойчиво развитие и промяна в поведението и нагласите на младите хора по отношение на природата и климатичната криза и свързаната с нея миграция.

Програмата „МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА“ се осъществява в рамките на проект „Климат на промяна“ („Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange – общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени”), който обединява 16 партньорски организации от 13 страни членки на Европейския съюз и е финансиран по Програмата за образование за развитие и повишаване на информираността (DEAR) на Европейската комисия, по договор за финансиране № CSO–LA/2019/410-153.

От подкрепените чрез програмата проекти се очаква да повишат осведомеността на младите хора за климатичната криза и нейните социални, екологични и икономически последствия. Те трябва да ангажират и мотивират младите хора да се включат в глобалното движение за климатична справедливост #ClimateOfChange, което цели да противостои на последиците от изменението на климата и настоява за политики за справяне с глобалното затопляне, като го признава за основен двигател на принудителното разселване на хора.

Проектите, които ще бъдат подкрепени от програмата „МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА“, трябва, също така, да насочват младите хора към ежедневни практики, които са по-щадящи за околната среда и да изграждат навици за живот в хармония с природата.

Ако имате интерес да се включите с малък проект в конкурса, по-долу можете да изтеглите файловете с насоки и формулярите за изготвяне на проектопредложение:

Покана
Формуляр за кандидатстване
Бюджетна форма

Вижте още