Нов доклад разкрива ролята на акционерите във възпрепятстването на преструктурирането

Share

Как корпорациите обслужват интересите на акционерите, вместо да защитават климата и човешките права

Съвместен доклад на немските организации Oxfam и Finanzwende, обхващащ големи, публично регистрирани компании в Германия, показва, че като цяло те не се съобразяват достатъчно в своите решения с интересите на обществото.

  • Това води например до липса на инвестиции, щадящи климата, и изостря социалното неравенство.
  • Новото германско правителство би могло да държи големите корпорации по-отговорни, наред с други похвати, и чрез ограничаване на изплащанията на дивиденти и осигуряване на разнообразие в представителството на интересите.

Остават само няколко години, за да се постигне заложеното ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса и да се предотвратят най-тежките последствия от климатичната криза. В същото време социалното неравенство в световен мащаб се увеличава. И на двете насоки на развитие често се противодейства чрез субсидии и държавни помощи за фирмите. Но това досега не е показало успех: въпреки огромните субсидии, на необходимата промяна в големите корпорации, например в автомобилната промишленост, все още й отнема много време, за да се случи.

 

Доклад „Печалба за сметка на хората и планетата“

Възниква въпросът: Има ли нужда компаниите да бъдат по-строго ориентирани към общото благо? За да му отговорят, Oxfam и Finanzwende проучват доколко 30 големи компании от DAX (германския борсов индекс) са постъпвали справедливо по отношение на социалните и екологичните въпроси между 2009 и 2020 г.

Резултатите разкриват значителни слабости: интересите на акционерите надделяват над общото благо и липсват инвестиции, щадящи климата. Освен това решенията на компаниите засилват социалното неравенство. Как се изразява това в техните ежедневни действия?

 

Корпорациите обслужват основно интересите на акционерите

Между 2009 и 2020 г. печалбите на проучваните компании са се увеличили с 48%. Това води до финансова свобода на действие, която те биха могли да използват по различни начини. Корпорациите следва да решат дали да правят вложения в по-устойчиви бизнес модели, да плащат на служителите си по-високи заплати, да трупат резерви или да изплащат дивиденти на акционерите.

Докладът показва, че тези компании са използвали печалбите си предимно за обслужване на интересите на акционерите и за натрупване на резерви. През разглеждания период например изплащането на дивиденти се е увеличило с 85%, значително повече от печалбите. Някои компании са изплащали дивиденти дори в години, в които са били на загуба. Сред тях са RWE и E.ON – въпреки че точно тези енергийни компании има огромна необходимост да инвестират в екологичното преструктуриране.

 

Липса на инвестиции в технологии, щадящи климата

За постигане на целите на Европейската комисия за опазване на климата и ефективно противодействие на климатичната криза корпоративните инвестиции са крайно належащи. Поради това много от тях в момента се подкрепят от държавни субсидии. Нашият доклад обаче показва, че често фирмите биха могли да ги покрият от собствените си печалби, без субсидии или данъчни облекчения. В транспортния сектор например компаниите лесно могат да покрият допълнителните инвестиционни изисквания (13,8 млрд. евро годишно според ЕС) от печалбите си. Дори и тогава те ще са способни да изплащат дивиденти, равняващи се на тези от 2009 до 2010 г.

 

Засилване на социалното неравенство

Политиките за изплащане на дивиденти и компенсационните структури на проучваните компании изострят общото неравенство в доходите и богатството. Докато служителите са принудени да приемат съкращения на заплатите си във времена на криза, акционерите получават щедри дивиденти, дори в икономически лоши години. Освен това заплатите на висшите ръководители нарастват значително по-бързо от тези на служителите им през последните години. Между 2009 и 2020 г. заплатите на мениджърите са се увеличили с 34%, сравнено със средно увеличение от 25% за наетите служители. Членовете на борда на проучваните компании сега печелят средно 3,4 милиона евро годишно – 48 пъти повече от своите служители. Главният изпълнителен директор на Linde Стив Ейнджъл печели дори 245 пъти средната заплата на служителите на Linde.

Ако Adidas например трябваше да осигури изплащането на минимални заплати по своята доставна верига, щеше да влезе в допълнителни разходи от около 567 милиона евро, които лесно биха могли да се финансират от печалбите й от средно 1,22 милиарда евро годишно.

Липса на ориентация на компаниите към общото благо, като причина

Германската конституция гласи, че имущественото състояние влече след себе си и социална отговорност. Съответно, проучваните компании трябва да гарантират, че техният бизнес модел не вреди на общото благо, например като изостря климатичната криза. Настоящият доклад показва, че компаниите често не отговарят на това изискване, за което могат да се посочат три причини:

  1. Преобладаващата корпоративна философия се съсредоточава върху максимизиране на краткосрочната печалба от цената на акциите.
  2. 73% от възнагражденията на висшите ръководители в DAX30 се основават на променливи компоненти, свързани с представянето, като бонуси или пакети от акции, без почти никакво отношение към въпросите на социалната справедливост и устойчивостта.
  3. Освен акционерите и служителите, никаква друга група не може ефективно да представлява своя интерес в управителните органи на дружествата.

Докладът съдържа подходи как може да се противодейства на тези причини, вкл. чрез ограничаване изплащането на дивиденти или по-тясно включване на други групи интереси. По този начин би могло да стане възможно големите компании да отговарят по-добре на социалните и екологичните стандарти.

 

Източник: Transformative Responses to the Crisis

Още новини