Лога на проекта „Климат на промяна“ (zip)
Ръководство за визуализация по проекта „Климат на промяна“ (pdf)
Доклад за България от общоевропейско изследване „Възприятия на младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ (pdf)
Инфографики на извадки за България от общоевропейско изследване „Възприятия на младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ (pdf)