Ресурси

Лога на проекта „Климат на промяна“ (zip)
Ръководство за визуализация по проекта „Климат на промяна“ (pdf)
Доклад за България от общоевропейско изследване „Възприятия на младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ (pdf)
Инфографики на извадки за България от общоевропейско изследване „Възприятия на младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ (pdf)