Ресурси

Лога на проекта „Климат на промяна“ (zip)
Ръководство за визуализация по проекта „Климат на промяна“ (pdf)
Доклад за България от общоевропейско изследване „Възприятия на младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ (pdf)
Инфографики на извадки за България от общоевропейско изследване „Възприятия на младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ (pdf)
Помагало за дебати за средни училища
Информация за формат за дебати "Представи идеите си"
Campaign Guide
Инфографика – икономика на благосъстоянието: земя
Инфографика – икономика на благосъстоянието: сгради
Инфографика – икономика на благосъстоянието: текстилна промишленост
Инфографика – икономика на благосъстоянието: неравенство мъже-жени
Инфографика – икономика на благосъстоянието: ресурси-вреди