Подайте предложение за онлайн сериал за „Климат на промяна“!

Share

Подайте предложение за онлайн сериал за „Климат на промяна“!

WeWorld обявява покана за набиране на предложения за създаване на онлайн поредица в 4 епизода на тема „климатична справедливост“ по проекта #ClimateOfChange, изпълняван в рамките на Програмата за образование и повишаване на осведомеността (DEAR), финансиран от Европейския съюз.

С поканата за набиране на предложения може да се запознаете тук.

Крайният срок за подаване на предложения е 28 януари 2022 г.

До 18 януари 2022 г. всички разяснения относно участието в процедурата ще бъдат публикувани на интернет страницата на WeWorld.

За да получите тръжната документация, моля, изпратете заявка до: [email protected]; [email protected]; [email protected].

Присъединете се към нас, за да разкажете истинска история за климат на промяна!

 

Още новини