Кампанията

Защо да действаме?

Години наред се сблъскваме с множество кризи, причинени от човека, които разрушават живота и поминъка на хора по целия свят – от неотложността на ситуацията с измененията в климата до икономическата несправедливост, принудителната миграция и загубата на човешки животи при външните ни граници. Милиони хора страдат в резултат на слаби политики и бездействие.

Когато проучим в дълбочина връзката между климатичната криза и принудителната миграция, се оказва, че бедствията, предизвикани от климата, са основният двигател за вътрешното разселване на хора през последното десетилетие. Около 20 милиона души годишно напускат домовете си в резултат на тях.

В днешно време е три пъти по-вероятно причина за напускане на дома да бъдат явления като урагани, наводнения и пожари, отколкото конфликти. Същевременно най-уязвимите общности от южните части на глобуса, чийто принос за проблема с измененията в климата е малък, са изложени в най-висока степен на опасността от принудително изселване, предизвикано от климата.

Ние, от #ClimateofChange, имаме смела мисия: вярваме, че в този взаимосвързан свят единственият път напред е едновременно да работим за разрешаването на различните кризи и да настояваме за действия, които създават справедливо и устойчиво бъдеще и икономика, ориентирана към човека.

Млади хора по целия свят издигат своя глас и предприемат действия в защита на бъдещето на планетата, като призовават правителствата да се борят с изменението на климата. Трябва да последваме техния пример.

Но промените в климата вече се случват и по-голямата тежест от техните последици се понася от най-уязвимите общности – животът им е разрушен и понякога, за да оцелеят, са принудени да се изселят, превръщайки се в климатични бежанци.

Техните гласове ще бъдат основен фокус в кампанията. Нашата цел е да подчертаем взаимовръзката между миграцията, климатичните промени и необходимостта да преустроим съвременната икономическа система и да променим начина си на живот. Нашата визия е да подпомагаме нуждите и да защитаваме човешките права на всички хора, без да експлоатираме други и без да разрушаваме околната среда.

За да създадем социално и екологично справедлива икономика, ще повишим информираността, ще се борим за ефективни политики, които служат на хората, и ще действаме като борци за нашето бъдеще.

Няма да изоставим никого

 

Крайно време е за климат на промяна

С нашата кампания призоваваме младите хора да станат част от промяната, която вече се случва, да обединят сили с многобройните инициативи по света и да вдъхновяват други хора за действие.

Националните, европейските и световните правителства и институции трябва и могат да направят повече за приемането на амбициозни и устойчиви политики в областта на миграцията и климата.

 

Заедно можем да създадем климат на промяна и един справедлив и устойчив свят. 

 

Присъедини се
към кампанията!

Ето какво може да направиш още сега: