Мастър клас на ЮНЕСКО: наследството от времето на колониализма и активизмът за климатa

Share

На 1 ноември Отделът за равни възможности в град Хайделберг съвместно с European Coalition of Cities against Racism проведоха „Мастър клас на ЮНЕСКО: наследството от времето на колониализма и активизмът за климата“.

Мастър класът „Размисли за привилегиите на белия активизъм за климата“ посрещна над 100 участници от цяла Германия и чужбина. Активисти, учени и творци, свързани с климата, изтъкнаха ролята на интерсекционалността като ключов елемент в активизма за климатична справедливост и показаха взаимовръзките между колониалната експлоатация, нейното модерно продължение, климатичните промени и активизма за климата, които заедно оформят движението за климата.

В хода на деня участниците бяха поканени да представят различни гледни точки към активизма за климата, да осмислят собствените си възприятия за расите и да разгледат колониални мисловни модели.

След като Селина Бостич и Шофи Бахлаван откриха конференцията с музика и поезия, активисти и учени обсъдиха расизма в рамките на движението и призоваха за преосмисляне на структурите и целите на климатичните организации. Кенийската активистка Анита Сойна попита: „Ако се дискриминираме взаимно, но имаме обща цел, ще я постигнем ли? Ще спечелим ли войната срещу климатичните промени?“ Тони Новшин, изследователка и активистка за дерастеж, продължи с „движението трябва да се промени, ако твърдим, че това е най-важната борба на епохата ни“. Шейли Картал описа начините, по които се елиминират гледните точки на цветнокожите и автохтонните участници, и апелира за подкрепа и по-безопасни пространства за такива участници вътре в организациите им. В края на първата сесия Леони Баумгартен-Егемоле и Лине Нидеген дадоха примери как интерсекционалността може да се приложи на практика, и подчертаха, че „цветнокожите и автохтонните участници в движението за климатична справедливост трябва да се свързват помежду си и сами да си вдъхнат сила“.

Следващите работилници „Размисли за собствените ни привилегии и наративи“ и „Включващи организационни стратегии“ бяха фасилитирани от Се Макарти и Аарон Мюлер, лектори от Antirassismus vor Acht, с подкрепата на Евейн Обулор. Те разгледаха расовата дискриминация в различни обществени измерения и пречките пред участието, които тя създава при немските движения за климата. Участниците анализираха собствените си мисловни модели и тяхното място спрямо глобалните властови отношения. Разделени на малки групи, те обсъдиха стратегии за активно противодействие на расизма и намаляване на пречките пред участието и представителството в собствените им движения.

За финал на мастър класa панел от активисти за климата от различни немски организации дискутира стратегии за включващо движение за климата. Под модерацията на Али Кан, свои преживявания в климатични организации споделиха Имех Итуен (Black Earth), Данте Дейвис (Locals United), Асука Келер (Fridays for Future Frankfurt) и Джейн (Extinction Rebellion Heidelberg). Дебатът разгледа бели и европоцентрични тълкувания на активизма за климата и елиминирането на гледните точки на цветнокожите и автохтонните участници в движението. Имех Итуен подчерта, че „не можем да затънем в дебат за представителството на цветнокожите и автохтонните активисти, понеже исканията и съдържанието на климатичните организации също трябва да се деколонизират“. Джейн изтъкна колко е важно да съществува задълбочена и споделена интерпретация на колониализма и автентична употреба на понятието „климатична справедливост“. Тя призова участниците да „се образоват на тема деколонизиране“.

Заради нарастващия брой случаи на ковид-19 в Европа и в Хайделберг се наложи да бъде отложен градският поход „Колониални следи и наследства в града“, планиран за 31 октомври.

Програма на ЮНЕСКО Мастър клас

Изображение: © ECCAR

Още новини