„Какво са климатичните промени за теб?”

Share

Това беше въпросът, който изследователският екип на Болонския университет зададе на участниците в изследването, проведено по време на нашето посещение в Сенегал през май 2021 г., като част от проекта #ClimateOfChange. Въпрос, който, както ще видим надолу в тази статия, за нашите участници има голяма сила в настоящето на тяхното ежедневие. И все пак сила, която не е чисто „естествена“, а се преплита със структурни политически, икономически и културни фактори, които влошават въздействието на климатичната криза върху всекидневието.

Изследователският екип, състоящ се от социолозите Пиерлуиджи Мусаро и Елена Джакомели и географите Елиса Маняни и Сара Уокър, посети Сенегал в рамките на проекта, за да работи с климатични активисти и хора, засегнати от климатичната криза в две местности: Дакар и Сейнт Луис.

Източник: bbc.co.uk

Сенегал е една от страните, обект на проучване по проекта, тъй като е изключително уязвима екологично и е изправена едновременно пред повишаване на морското равнище, ерозия на брега, засоляване на почвата, морски бури и намаляване на рибните запаси и биологичното разнообразие. Около 52% от населението живее по крайбрежието, съсредеточено предимно около Дакар и други градски райони. Бреговата ерозия в Сенегал се предопределя както от естествени процеси, така и от човешките дейности: например мангровите гори са защитавали крайбрежието, но поради урбанизацията са изчезнали, което влошава последствията. Бързата урбанизация също така изостря и проблема с боклука. Нарастващото количество отпадъци оказва влияние както върху процеса на изхвърляне и пречистване на водата, така и върху оттока на дъждовната вода. Въпреки трудностите, които страната има с управлението на собствените си отпадъци, Европейският съюз изхвърля своите в Сенегал.

Страната има голям обхват стопански дейности, чувствителни към климата, включително земеделие и риболов. Това се дължи на голямата плътност на населението и съсредоточаването на почти всички икономически дейности в крайбрежните зони. Риболовната промишленост е унищожена, тъй като поради променящите се течения рибите мигрират и замърсяването на водата намалява биоразнообразието, а настъплението на океана е основен проблем. Европейският съюз, който наскоро преподписа риболовно споразумение със Сенегал, беше силно критикуван за ролята си в изчерпването на рибните запаси на Западна Африка.

За да „денатурализираме“ климатичната криза, често изобразявана като природни бедствия, които впоследствие замаскират както социално-политическите отговорности, така и световните неравенства в основата на кризата, като например настъплението на океана, нашето изследване се основава на концепцията на социолога Мими Шелър за „справедлива мобилност“. Тя разширява понятието „климатична справедливост“ и нашето разбиране за него, за да обхване изменението на климата, неустойчивата урбанизация и неустойчивите гранични системи в една съчетана криза. Концепцията отразява взаимосвързаните направления, очертаващи се от проекта: правото на мобилност, правото на живот в здравословна среда и неравнопоставения достъп до тези права по целия свят.

По време на теренното посещение проучихме как хората от Дакар и Сейнт Луис преживяват и възприемат последствията от изменението на климата върху техния живот чрез качествени изследвания, полуструктурирани интервюта, фокус групи и нагледни климатични дневници. Работихме с двама сенегалски посредници – Моду Мбайе в Сейнт Луис и Мамаду Диау в Дакар, които бяха като културни и езикови мостове за нашия екип. Това ни позволи също да разсъждаваме заедно с тях върху резултатите от изследването и някои особености на сенегалската култура, изрази на езика волоф и разбирането на самата среда. Подобни въпроси не отразяват непременно нашите евроцентрични виждания. Чрез „климатичните дневници“ помолихме участниците да споделят снимки и възприятия за климатичната криза за определен период от време в група в приложението „WhatsApp“. Снимките, които получихме от тях, разкриват натиска на явлението в живота им. Въпрос, на който ние, като двама европейски учени, разположени в Италия, можем да се мъчим да открием отговора като преживян опит, като концепция, която пряко засяга ежедневието ни. Вероятно бихме могли да си помислим за Венеция, която потъва (Елена), или за наводненията във Великобритания (Сара) – проблеми, които загатват пространствено-времево разстояние.

       

    Снимка 1                                                                    Снимка 2

Заснехме също така кратки видеоинтервюта, за да дадем възможност на хората да споделят пряко своя опит в рамките на проекта (снимка 1 и 2). Те наистина имаха силно желание преживяванията им да бъдат чути от обществеността и да се повиши осведомеността за климатичната криза такава, каквато е за тях. Особено някои много искаха да се свържат с млади хора от Европа, за да създадат световна солидарност.

Снимка 3

Снимка 3 показва нашата първа фокус група. Тя се проведе на открито на плажа, както с оглед безопасността, тъй като проучванията ни течаха по време на пандемията, така и за да можем да навлезем по-дълбоко в ежедневния свят на участниците. Мястото беше особено трогателно, тъй като, както те ни казаха, седяхме там, където някога е имало училище.

Останахме най-впечатлени, когато запитахме нашите участници чрез климатичните дневници: „Какво означава за вас изменението на климата?“ Отговорите, които получихме, бяха драматични. Ежедневна и нагледна действителност на опустошението, нанасяно от климатичната криза върху живота на хората. Двете снимки долу показват влошената и депресираща среда, изчезващото под морето село и чувството за изоставеност.

Мамаду споделя снимка на основно училище, разрушено от морето в Гует Ндар.

Моду – тази снимка показва ужасните щети, които районът претърпява.

Върховете на дърветата на тази снимка показват къде някога е имало земя и сгради. Сега всички са потопени под морето, което продължава да нахлува. Както ни казват хората, крайбрежната ерозия и повишаването на морското равнище унищожават не само физическия пейзаж, но също поминъка и спомените.

Както показват нашите предварителни данни, климатичната криза засяга историческите модели на движение. В Сенегал се наблюдава голямо изселване от селските райони поради промени в закономерността на валежите, опустиняване и липса на инвестиции в нови технологии, което унищожава земеделския поминък там. Това основно са хора, които искат да работят в крайбрежните/градски райони и да се връщат в родното си място в Сенегал, или може би да спестят пари за опасното пътуване с пироги (малки дървени лодки) през Атлантическия океан до Испания (Канарските острови). Както нашите участници признават, поради силно ограничаващата визова система и ниското класиране на Сенегал в паспортния индекс (класирането се основава на броя дестинации, до които притежателите им имат достъп) редовните канали за миграция са изключително ограничени. Оставяйки малко възможности за мобилност. Много хора искаха да имат възможността просто да отиват и да се връщат.

В тази действителност е очевидно преплитането на изменението на климата, неустойчивата урбанизация и неустойчивите гранични системи, създаващи негостоприемна среда за живеещите там.

Следващи стъпки…

Освен подаването на съдържание за окончателния отчет и за стратегията на кампанията по проекта, както и изготвянето на кратки тематични карти с установените в Сенегал факти, ние сме поели задължението да създадем късометражен документален филм, вдъхновен от „Златна риба, африканска риба“ на Муса Диоп и Томас Гранд, също така книжка (на италиански) с изображения, обхващащи основните теми за отпадъците, миграцията, риболова, околната среда и кръговрата и междусекторната връзка между тях, както и статии с академичен анализ на данните. Освен това ще проведем фотографска изложба от нашето теренно посещение като част от конференцията, която организираме с колеги в Болонския университет през ноември 2021 г., на която ще бъдат поканени като говорители академици и активисти от Сенегал. Гледайте това събитие!

Автори: Елена Джакомели, Сара Уокър

Още новини