Πανευρωπαϊκή Έρευνα

Share

Εκθέσεις ανά Χώρα: Κύπρος

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Υπόβαθρο και Πλαίσιο


Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία “End Climate Change, Start Climate of Change” #ClimateOfChange που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο έχει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων ευρωπαίων ώστε να αντιληφθούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής και μετανάστευσης.  Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα κίνημα ενημερωμένων ανθρώπων, πρόθυμων να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να απαιτήσουν νέες αναπτυξιακές πολιτικές.  Με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών για την εκστρατεία www.climateofchange.info  διενεργήθηκε μία έρευνα μεταξύ των νέων που ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα των 15 ως 35 ετών σε 23 ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

 

Σύνοψη


 • Η ανησυχία αναφορικά με την κλιματική αλλαγή μεταξύ των νέων κυπρίων είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (36% εν. 46% ανησυχούν πολύ ή εξαιρετικά πολύ). Περίπου ένας στους πέντε νέους κύπριους (18%) ανησυχεί για τις μαζικές μεταναστευτικές ροές, ποσοστό μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (13%).
 • Σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους ευρωπαίους οι νέοι κύπριοι είναι σχετικά απίθανο να θεωρήσουν την κλιματική αλλαγή ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης (24% το πιστεύουν σε σύγκριση με 46% του συνόλου των νέων ευρωπαίων) – οι νέοι της Κύπρου θεωρούν τα οικονομικά ζητήματα πιο σημαντικά.
 • Οι κύπριοι έχουν αρνητική άποψη για το τρέχον οικονομικό μοντέλο. Επτά με οχτώ στους δέκα (70% – 77%) συνδέουν τα καταναλωτικά μοτίβα της κοινωνίας μας με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και θεωρούν ότι το οικονομικό μας μοντέλο ευνοεί τους πλούσιους.
 • Η συντριπτική πλειοψηφία (78%) των νέων κυπρίων πιστεύουν πως αν οι κυβερνητικές πολιτικές δεν επιληφθούν των ζητημάτων της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής τότε αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η κυβέρνηση έχει εσφαλμένες προτεραιότητες, πράγμα το οποίο θα βλάψει την οικονομία (72%).
 • Το ήμισυ σχεδόν των νέων της Κύπρου (47%) πιστεύουν πως πλούσιες και φτωχές χώρες θα πρέπει να φέρουν εξίσου την ευθύνη για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνους που πιστεύουν ότι αυτό είναι κυρίως ευθύνη των πλουσίων χωρών (44%).
 • Η μειοψηφία (25%) των νέων κυπρίων γνωρίζει τι είναι η κλιματική μετανάστευση× ποσοστό χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (32%)
 • Παρ’ όλ’ αυτά ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το ήμισυ (45%) συμφωνούν ότι οι κλιματικοί μετανάστες πρέπει να τυγχάνουν της ίδια νομικής προστασίας με τους ανθρώπους που τρέπονται σε φυγή εξαιτίας πολέμων ή διώξεων.
 • Η συνολική ενασχόληση των νέων της Κύπρου με το ζήτημα αυτό είναι σχετικά χαμηλή. Όμως έξι στους δέκα (61%) είναι πρόθυμοι να ασχοληθούν με το ζήτημα υποστηρίζοντας πολιτικούς οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της (κλιματικής) μετανάστευσης.

 

Πλαίσιο

Η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή στην Κύπρο είναι μικρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

 • 36% των νέων κυπρίων ανησυχούν πολύ ή εξαιρετικά πολύ για την κλιματική αλλαγή, ποσοστό 10% μικρότερο από αυτό που παρατηρείται στην υπόλοιπη Ευρώπη (46%).

 • Σε σύγκριση με τους συνομήλικούς τους ευρωπαίους οι νέοι κύπριοι πιστεύουν πολύ πιο συχνά ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι η κατάσταση της οικονομίας και τα συναφή με αυτήν ζητήματα (ανεργία, φτώχια και πείνα).  Έχουν περίπου τις μισές πιθανότητες από τους ευρωπαίους συνομήλικούς τους να αντιληφθούν την «υποβάθμιση του περιβάλλοντος» και την «κλιματική αλλαγή» ως βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.  Οι μαζικές μεταναστευτικές ροές θεωρούνται λιγότερο ανησυχητικές (18% των νέων της Κύπρου τις αναφέρουν), παρόλο που το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (13%).

 

Διαγ. 2: Ποια προβλήματα θεωρούν ως τα σημαντικοτερα που αντιμετωπίζει ο κόσμος

Οι νέοι της Κύπρου τείνουν να συμφωνούν ότι η καταναλωτική μας συμπεριφορά έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ότι η οικονομία στη χώρα τους ευνοεί τους πλούσιους.

 • Το ισχυρότερο αίσθημα μεταξύ των νέων της Κύπρου είναι ότι η οικονομία είναι στημένη εις βάρος των φτωχών (77%).
 • Επτά στους δέκα (70%) συμφωνούν ότι οι καταναλωτικές μας συνήθειες δεν είναι βιώσιμες εάν επιθυμούμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον.

 

Διαγ. 3: Αντιλήψεις που αφορούν το τρέχον οικονομικό μοντέλο

 • Πέραν των τριών τετάρτων των νέων της Κύπρου (79%) πιστεύουν πως εάν οι κυβερνητικές πολιτικές δεν επιληφθούν των θεμάτων της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, τότε αυτό είναι ένδειξη ότι η κυβέρνηση δεν ακούει τις απόψεις των απλών ανθρώπων.  Ελαφρώς μικρότερο ποσοστό (72%) πιστεύουν ότι η κυβερνητική αδράνεια θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία.

 

Διαγ. 4: Εάν τα σχέδια της κυβέρνησης δεν επιληφθούν των θεμάτων της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής τότε αυτό είναι…

 • Σχεδόν το ήμισυ (47%) των νέων κυπρίων αισθάνονται ότι και οι πλούσιες και οι φτωχές χώρες φέρουν εξίσου την ευθύνη για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ ελαφρώς μικρότερο ποσοστό (44%) θεωρεί ότι αυτή είναι κυρίως ευθύνη των πιο αναπτυγμένων/πλούσιων χωρών.

 

Διαγ. 5:Ποιες χώρες πρέπει να καταβάλουν τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να μειώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;

 


Συσχετίζουν οι νέοι άνθρωποι την κλιματική αλλαγή με τη μετανάστευση;


Οι νέοι της Κύπρου έχουν περιορισμένη αντίληψη της κλιματικής μετανάστευσης και δεν την αντιμετωπίζουν ως ένα σημαντικό παράγοντα μετανάστευσης προς τη χώρα τους.

 • Μόνο το ένα τέταρτων των νέων στην Κύπρο (25%) γνωρίζουν πολλά ή αρκετά για τη φράση «κλιματικοί μετανάστες», ποσοστό κάπως χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (32%).

 

Διαγ. 6: Πόσα έχεις ακούσει για τον όρο «κλιματικοί μετανάστες»;

 • Επτά στου δέκα κύπριους νέους (71%) πιστεύουν ότι ένας από τους βασικότερους λόγους μετανάστευσης στη χώρα τους είναι η αναζήτηση οικονομικών ευκαιριών.
 • 14% των νέων κυπρίων πιστεύουν ότι η «κλιματική αλλαγή» είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ή λόγους μετανάστευσης στη χώρα τους, λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (17%).

 

Διαγ. 7: Ποιοι πιστεύεις πως είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες ή λόγοι για τους οποίους μεταναστεύουν οι άνθρωποι στη χώρα σου (επέλεξε μέχρι 3 απαντήσεις);

 • Ελαφρώς λιγότεροι του ήμισυ των νέων κυπρίων (45%) συμφωνούν ότι οι κλιματικοί μετανάστες θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας νομικής προστασίας με τους ανθρώπους που τρέπονται σε φυγή εξαιτίας πολέμων ή διώξεων.

 

Διαγ. 8: Ευαισθητοποίηση για την κλιματική μετανάστευση

 

 

Αναλαμβάνουν δράση οι νέοι άνθρωποι;


Ένα σχετικά χαμηλό μερίδιο των νέων κυπρίων αισθάνονται ότι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 

 • Οι νέοι κύπριοι θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Περίπου το ένα τέταρτο (27%) των νέων κυπρίων αισθάνονται ότι οι ίδιοι είναι κυρίως υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (34%).
 • Μόνο 15% είναι πολύ πρόθυμοι να ζήσουν βιώσιμα, γεγονός που τους καθιστά λιγότερο πρόθυμους από τον μέσο όρο των νέων ευρωπαίων (19%).[1]

[1] Ο δείκτης προθυμίας βασίζεται στην ερώτηση 6, η οποία ρωτά τους συμμετέχοντες για τη συμπεριφορά και τις απόψεις τους αναφορικά με την βιώσιμη διαβίωση.  Βλέπε τη βασική έκθεση όλων των χωρών για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Διαγ. 9:  Ποιος είναι κυρίως υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

[1] Ο δείκτης προθυμίας βασίζεται στην ερώτηση 6, η οποία ρωτά τους συμμετέχοντες για τη συμπεριφορά και τις απόψεις τους αναφορικά με την βιώσιμη διαβίωση.  Βλέπε τη βασική έκθεση όλων των χωρών για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

 • Τρία τέταρτα (78%) των νέων της Κύπρου λένε ότι έχουν αναρτήσει ή μοιραστεί ή ότι θα αναρτούσαν ή θα μοιραζόντουσαν τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, μετανάστευσης και κλιματικής μετανάστευσης στο διαδίκτυο. Δύο τρίτα περίπου (67%) λένε ότι ίσως να λάβουν μέρος ή έχουν λάβει μέρος σε διαδήλωση για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της (κλιματικής) μετανάστευσης. Έξι στους δέκα νέους κύπριους (61%) λένε ότι έχουν ψηφίσει ή θα ψήφιζαν πολιτικούς που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά ως προτεραιότητα.

 

Διαγ. 10: Έχω κάνει ή θα έκανα οποιοδήποτε από τα εξής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και της κλιματικής μετανάστευσης

 

 

Πώς προσεγγίζουμε τους νέους ανθρώπους;


Οι περισσότεροι νέοι κύπριοι ενημερώνονται σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την (κλιματική) μετανάστευση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση.

 • Οι ιστοσελίδες πληροφόρησης και οι συζητήσεις με φίλους αποτελούν επίσης σημαντικές πηγές πληροφοριών.

 

Διαγ. 11: Από που ενημερώνονται κυρίως οι νέοι της Κύπρου για την …;

 • 24% των νέων στην Κύπρο αναρτούν ή μοιράζονται εκ νέου περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 19% εξ αυτών σχετικά με τη μετανάστευση και 13% για την κλιματική μετανάστευση.

 

Διαγ. 12: Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα ζητήματα αυτά

 

Μεθοδολογία


Η έρευνα πεδίου για τη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Ipsos με τη χρήση συνεντεύξεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Διαδίκτυο (Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).  Στην έρευνα συμμετείχε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νέων ανθρώπων μεταξύ 15 και 35 ετών σε 23 ευρωπαϊκές χώρες.  Μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 19 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22,377 συνεντεύξεις.  Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 502 συνεντεύξεις.  Τα αποτελέσματα της χώρας σταθμίστηκαν βάσει ηλικίας, φύλου και περιοχής όπως επίσης και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την προσθήκη του μεγέθους του πληθυσμού.

 

 

Περισσότερα νέα