Μπορείς ΕΣΥ να γίνεις η αλλαγή

Share

Το έργο «”End Climate Change, Start Climate of Change”» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος DEAR (Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση) με την υποστήριξη του BIC Foundation και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νεαρών πολιτών της ΕΕ και στην κριτική κατανόηση της μετανάστευσης που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή ως μίας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου.

Κύριος στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τους ανθρώπους που μεταναστεύουν λόγω του κλίματος, που αποτελούν το ανθρώπινο πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής, όσο και για τους νέους που θα αντιμετωπίσουν τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Μέσα από τη δραστηριοποίηση των νέων στην Ευρώπη, θα επισημάνουμε τις αλληλεξαρτήσεις της τοπικής και παγκόσμιας ανισότητας και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, αλλά και να γίνουν υποστηρικτές ζητημάτων παγκόσμιας δικαιοσύνης.

Eleni Ploutarchou,Communication Manager

Περισσότερα νέα