Το Πρόγραμμα DEAR

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DEAR;

Το Πρόγραμμα για την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DEAR, υποστηρίζει έργα που δραστηριοποιούν το κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμια ζητήματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Χρηματοδοτώντας έργα όπως το «End Climate Change, Start Climate of Change» (Όχι στην Κλιματική αλλαγή, Ναι στο Κλίμα Αλλαγής), το πρόγραμμα DEAR προωθεί τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να συμβάλουν θετικά στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα DEAR χρηματοδοτεί έως και 30 έργα που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και δραστηριοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για θετικές κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος DEAR συνεισφέρουν επίσης στη στήριξη της ΕΕ σε ό,τι αφορά τους παγκοσμίως συμφωνημένους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση της ευημερίας για όλους έως το 2030.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος DEAR για να διαβάσετε περισσότερα.

ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ;

Το έργο «End Climate Change, Start Climate of Change» είναι ένα έργο του προγράμματος DEAR διάρκειας 40 μηνών, το οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νεαρών πολιτών της ΕΕ και στην κριτική κατανόηση της μετανάστευσης που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

Το έργο απευθύνεται σε πολίτες νεαρής ηλικίας της ΕΕ (15-35 ετών) σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε κοινότητες, τοπικές αυτοδιοικήσεις και φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Το σχέδιο θα συμβάλει στην Ανάπτυξη, την Εκπαίδευση και την Ευαισθητοποίηση μέσω:

  • Έρευνας, με 4 περιπτωσιολογικές μελέτες, συγκριτικής έρευνας σε 23 χώρες της ΕΕ και σύνταξης έκθεσης για την ανθρώπινη οικονομία.
  • Διαγωνισμών debate σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή νέων από σχολεία μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστήμια και κέντρα νεολαίας κάθε είδους, όπου κι αν βρίσκονται.
  • Μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας που διεξάγεται σε ολόκληρη την ΕΕ και ιδίως στα 23 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης.
  • Δράσεων υποστήριξης που επιδιώκουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και ειδικών συστημάτων προστασίας για τους μετανάστες λόγω κλίματος.