Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη περιβαλλοντική μετανάστευση, παροτρύνουν ομάδες της κοινωνίας των πολιτών

Share

Ένα ψήφισμα που εκπονείται από την Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να θέσει το φραγμό για τη δράση της ΕΕ ως προς τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους ευάλωτους πληθυσμούς.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (DEVE) θα θέσει πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στους ευάλωτους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.

Επισημαίνοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται μακράν εκτός πορείας επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων που σχετίζονται με το κλίμα, το σχέδιο πρότασης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη συμβολή της ΕΕ στον περιορισμό των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναγνωρίζει επίσης ότι η μετανάστευση καθίσταται όλο και πιο απαραίτητη ως κομμάτι αυτής της αντίδρασης, και προτείνει διεθνείς ρυθμίσεις για τη διαχείριση της μετανάστευσης λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Eva Izquierdo, Συντονίστρια Υπεράσπισης του  #ClimateOfChange , European Environmental Bureau (EEB), δήλωσε:

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η DEVE συνέταξε ένα κείμενο που αντικατοπτρίζει το θέμα ότι η κλιματική κρίση πολλαπλασιάζει τις απειλές που ωθούν τους ανθρώπους να μεταναστεύουν. Αφουγκραζόμενη τις φωνές των νέων, η έκθεση καλεί την ΕΕ να κάνει περισσότερα για να γίνει ουδέτερη ως προς το κλίμα το συντομότερο δυνατόν.

Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει επίσης να γίνει ένας πιο φιλόξενος προορισμός για μετανάστες και πρόσφυγες και πρέπει να αναπτύξει ειδικά συστήματα προστασίας για μετανάστες επηρεαζόμενους από την κλιματική αλλαγή.»

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο στον Παγκόσμιο Νότο, ιδίως ως προς τα μέτρα προσαρμογής, επαινούμε την εισηγήτρια Mónica Silvana González για την αναγνώριση ότι «Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλες ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες πρέπει να αυξήσουν δραματικά τις ενέργειες τους, δεδομένου ότι τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος εκπέμπονται σχεδόν αποκλειστικά από αυτά».

Η πρόταση αναφέρεται στην ανισότητα των φύλων όσον αφορά την ευαλωτότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προβλέπει συγκεκριμένη χρηματοδότηση και μέτρα για την αντιστροφή της, καθώς και την υποστήριξη των νέων και την αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής τους στην αύξηση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη ενδυνάμωσης των νεότερων γενεών.

Θέτοντας Φραγμούς

Αυτά τα βασικά σημεία είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του προγράμματος #ClimateOfChange που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με επικεφαλής τον οργανισμό WeWorld-GVC και με 15 εταίρους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του European Environmental Bureau (EEB). Επιδιώκει να εμπλέξει και να κινητοποιήσει τη νεολαία γύρω από τη σχέση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση. Στο πλαίσιο των δράσεων εκστρατείας και υπεράσπισης, καλούμε τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ανάπτυξης να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να είναι ακόμη πιο φιλόδοξοι.

Η μείωση των εκπομπών που απαιτείται από τους ευρωβουλευτές πρέπει να είναι του απαραίτητου μεγέθους για να διατηρηθεί η αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 1,5⁰C. Αυτό συνεπάγεται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 65% έως το 2030. Επιπλέον, το #ClimateOfChange προτρέπει τους ευρωβουλευτές να ζητήσουν την εξάλειψη της φτώχειας και τη μείωση των ανισοτήτων.

Κατά τη διατύπωση των πολιτικών και της χρηματοδότησης που απαιτούνται για αυτήν τη στρατηγική, προτείνουμε να συμπεριληφθούν όλοι οι τομείς, και ιδίως οι βιομηχανικές, εμπορικές, γεωργικές, επενδυτικές και μεταναστευτικές πολιτικές. Και αυτό επειδή η στρατηγική μας για το κλίμα πρέπει να διαπερνά όλους τους τομείς καθώς πρέπει να οικοδομήσουμε μια αναδιανεμητική (πόρων και κεφαλαίου) και αναζωογονητική οικονομία.

Η κοινοπραξία #ClimateOfChange εξετάζει αυτό το θέμα σε μια έρευνα με επικεφαλής την Oxfam Γερμανίας, Oxfam Deutschland: μια ανθρώπινη οικονομία που σέβεται και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες καθώς και τα όρια των φυσικών συστημάτων του πλανήτη μας.

Οικολογική οικονομία

Ένα τελευταίο αίτημα από το #ClimateOfChange είναι η αναγνώριση όχι μόνο των φυσικών καταστροφών αλλά και των αργών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ως κινητήριος μοχλός της μετανάστευσης που απαιτούν μέτρα προστασίας και υποστήριξης για άτομα που είναι υποχρεωμένα να μετακινηθούν εντός και μεταξύ χωρών.

Η Margherita Romanelli, συντονίστρια υπεράσπισης του έργου #ClimateOfChange για το WeWorld-GVC, δήλωσε:

Η κλιματική αλλαγή είναι κυρίως το αποτέλεσμα ενός μη βιώσιμου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης. Ως κοινωνία των πολιτών και πολίτες, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ενεργήσουν τώρα με θάρρος να οδηγήσουν τη μετάβαση προς μια οικολογική οικονομία που σέβεται τα ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα.

Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να οδηγήσει την παγκόσμια διαδικασία προς έναν νέο οικολογικό ανθρωπισμό και να νικήσει τις ανισότητες.

Καλούμε όλους τους Ευρωβουλευτές της επιτροπής να λάβουν υπόψη τις τροπολογίες που η κοινοπραξία #ClimateOfChange έχει υποβάλει, και να τις ψηφίσει, καθώς εξαντλείται ο χρόνος και αυτή η πρόταση είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση των ανθρώπων που υφίστανται τις συνέπειες περισσότερο,  που στοιχειοθετούν το ανθρώπινο πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: EEB.org

Περισσότερα νέα