Υπόγραψε το αίτημα!

Υπόγραψε το αίτημα για το κλίμα της αλλαγής…

Η κλιματική κρίση είναι μια περιβαλλοντική και ταυτόχρονα μια κοινωνική κρίση και λειτουργεί ως παράγοντας που ενισχύει τις παγκόσμιες αδικίες.

Όμως, δεν αποτελεί ένα πρόβλημα χωρίς λύσεις.

Για να διασφαλίσουμε ένα μέλλον για όλους, είναι τώρα η στιγμή να ζητήσουμε συστημική αλλαγή και κλιματική δικαιοσύνη. Υπόγραψε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 

Υπόγραψε Εδώ!