Ανοιχτή επιστολή: Προμήθεια τροφίμων και απάντηση αλληλεγγύης της ΕΕ στον πόλεμο στην Ουκρανία

Share

Στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης υπογράφουμε κοινή δήλωση μαζί με πάνω από 85 οργανώσεις που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, στον Αντιπρόεδρο Timmermans και στους Επιτρόπους Wojciechowski, Kyriakides και Sinkevičius για τις επιθετικές πράξεις κατά της Ουκρανίας και τις αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια παραγωγή και εμπόριο τροφίμων που συνεπάγονται. Αυτή η τραγική κατάσταση που καταστρέφει πόλεις και ζωές, θα χρειαστεί την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας. Ζητάμε να αντιμετωπιστεί αυτή η άμεση κρίση χωρίς να υπονομευτεί η περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδος για την οποία υπήρχε δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτή η επιστολή έρχεται ως αντίδραση στη δήλωση του Επιτρόπου Wojciechowski ότι «εάν η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε πρέπει να δούμε ξανά τους στόχους της στρατηγικής Farm to Fork και να τους διορθώσουμε». Πιστεύουμε ότι ισχύει το αντίθετο: η κρίση στην Ουκρανία είναι άλλη μια υπενθύμιση του πόσο ουσιαστικό είναι να εφαρμοστεί η Πράσινη Συμφωνία και οι Στρατηγικές της. Περισσότερο από ποτέ, η ΕΕ πρέπει να στραφεί προς κοινωνικά και περιβαλλοντικά φιλικές γεωργικές πρακτικές, όπως η αγροοικολογία, η βιολογική γεωργία και η αγροδασοκομία, που παρέχουν τη μόνη οδό για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας, επισιτιστικής κυριαρχίας και συνολικής βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων. Πρέπει να απομακρυνθούμε από την εντατική γεωργία, τη βιομηχανική αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Η υποβάθμιση της στρατηγικής Farm to Fork και των πολιτικών της θα διατηρήσει την εξάρτηση της Ευρώπης από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα, και θα είναι αντίθετη με αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για την εξασφάλιση τροφίμων για όλους. Η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει τους αγρότες για να πραγματοποιήσουν μια αγροοικολογική μετάβαση, ιδίως διασφαλίζοντας ότι αυτοί και οι εργαζόμενοί τους έχουν δίκαιο εισόδημα. Πρακτικές όπως η βιολογική και αγροοικολογική γεωργία – ειδικά όπως εφαρμόζονται από μικρής κλίμακας οικογενειακούς αγρότες στην Ευρώπη – θα πρέπει να υποστηρίζονται αποτελεσματικά, καθώς είναι βασικές για την επισιτιστική κυριαρχία, τη βιοποικιλότητα, τη φυσική καταπολέμηση παρασίτων και την επικονίαση. Η μετάβαση προς την αγροοικολογία θα πρέπει να συνδυαστεί με πολιτικές που, αφενός, ενθαρρύνουν τη μείωση της παραγωγής ζώων που εκτρέφονται βιομηχανικά προς πρακτικές μικρής κλίμακας, εκτεταμένες και φιλικές προς την καλή διαβίωση των ζώων, μέσω μιας ισορροπημένης μετάβασης που σέβεται το δικαίωμα στους αγρότες να έχουν δίκαιο εισόδημα και, από την άλλη πλευρά, προωθούν μία πιο υγιεινή διατροφή. Πράγματι, η πιο πρόσφατη έκθεση της IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος) κατέστησε ξεκάθαρο ότι «ενώ η αγροτική ανάπτυξη συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια, η μη βιώσιμη αγροτική επέκταση, που εν μέρει οφείλεται σε μη ισορροπημένες δίαιτες, αυξάνει την ευπάθεια του οικοσυστήματος και του ανθρώπου και οδηγεί σε ανταγωνισμό γης και/ή υδάτινους πόρους».

Τα παγκόσμια συστήματα τροφίμων θα συνεχίσουν να πλήττονται από κρίσεις και αβεβαιότητες τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Ενεργώντας υπεύθυνα τώρα, θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Αυτός ο πόλεμος θα αποσταθεροποιήσει αναμφίβολα τις αγορές σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και λιπασμάτων. Η Ρωσία και η Ουκρανία παρέχουν μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς σιτηρών και η ΕΕ εισάγει μεγάλο μέρος του ελαιούχου αλεύρου, του ελαίου και των σπόρων και των λιπασμάτων της από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Η εξάρτηση των χωρών χαμηλού εισοδήματος από αυτές τις εισαγωγές θέτει μεγάλες προκλήσεις για την επισιτιστική τους ασφάλεια, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο κοινωνικής αναταραχής και συγκρούσεων. Στην Ευρώπη, η άνοδος των τιμών κινδυνεύει να επηρεάσει τους πιο ευάλωτους –τόσο τους αγρότες όσο και τους καταναλωτές– που ήδη αγωνίζονται να ανακάμψουν από την πανδημία COVID-19. Αυτό απαιτεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες που στοχεύουν στη διασφάλιση του δικαιώματος στην τροφή, την επισιτιστική κυριαρχία και, πρωτίστως, να υποστηρίξει τα τοπικά συστήματα τροφίμων που βασίζονται στις αρχές της αγροοικολογίας και της καλής διαβίωσης των ζώων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό.

Το όργωμα περισσότερων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, όπως προτείνεται επί του παρόντος, για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων και την εντατική κτηνοτροφία με χρήση ακόμη περισσότερων συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων θα ήταν παράλογο και θα αύξανε επικίνδυνα την κατάρρευση των οικοσυστημάτων, τη σοβαρότερη απειλή για την κοινωνική-οικολογική σταθερότητα και την επισιτιστική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις επιταχύνοντας την εφαρμογή των στρατηγικών της για τη μείωση της χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, για τη διατήρηση του φυσικού της περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της.

Τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν ρίξει φως στις αδυναμίες του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων, το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Οι τρέχουσες προσπάθειες ορισμένων ομάδων συμφερόντων να χρησιμοποιήσουν τις πολεμικές θηριωδίες ως δικαιολογία για να υπονομεύσουν τη στρατηγική Farm to Fork είναι εντελώς άστοχες. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει περισσότερες επαναλαμβανόμενες αναταράξεις με τη μορφή περιβαλλοντικών κρίσεων ή συγκρούσεων, χρειαζόμαστε πολιτικές προσανατολισμένες στην μετεγκατάσταση και τον εκδημοκρατισμό των διατροφικών μας συστημάτων, με βάση παραδοσιακές και οικολογικές γνώσεις που στηρίζουν την ανθεκτικότητα.

Περισσότερα νέα