Αποτελέσματα του προγράμματος κλιμακωτής επιχορήγησης

Share

Αποτελέσματα του προγράμματος κλιμακωτής επιχορήγησης

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος κλιμακωτής επιχορήγησης του προγράμματος ClimateofChange. Συνολικά, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς οργανώσεις τις κοινωνίας των πολιτών, υποβλήθηκαν 14 προτάσεις. Όλες οι αιτήσεις προχώρησαν στο στάδιο της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά είναι δημοσιευμένα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή Αξιολόγησης, επέλεξε τις ακόλουθες νικητήριες προτάσεις, στις οποίες θα απονεμηθούν 5 επιχορηγήσεις μέγιστου ύψους 5,000 ευρώ η καθεμία/

Ακολουθεί ο κατάλογος με αλφαβητική σειρά κατάταξης, βάσει της ονομασίας του φορέα υλοποίησης.

  1. Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
  2. Μάμαγαια
  3. Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών
  4. Comicdom Athens
  5. We Need Books

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και ιδιαίτερα την εξωτερική αξιολογήτρια Αλεξάνδρα Εμιρζά, η οποία συμμετείχε αφιλοκερδώς στην επιτροπή και προσέφερε τις γνώσεις της και την εμπειρία της στην αξιολόγηση των προτάσεων.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλες τις οργανώσεις που συμμετείχαν στην πρόσκληση του προγράμματος κλιμακωτής επιχορήγησης.

Περισσότερα νέα