5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για την κλιματική μετανάστευση

Share
  1. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι μεταναστεύουν.

Η εντατικοποίηση των καιρικών φαινομένων, όπως είναι οι βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες, η ξηρασία, αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η ερημοποίηση και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, μπορεί να αναγκάσουν ανθρώπους που ζουν σε ευάλωτες ζώνες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι άνθρωποι αυτοί μετακινούνται είτε προσωρινά είτε μόνιμα σε άλλο τόπο κατοικίας, εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας όπου ζουν.

  1. Οι πιο ευάλωτοι είναι και αυτοί που είναι πιο πιθανό να αναγκαστούν να μεταναστεύσουν.

Οι χώρες που είναι πιο ευάλωτες γεωγραφικά, με ευαίσθητα οικοσυστήματα και χαμηλή προσαρμογή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι και αυτές στις οποίες πιο συχνά οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα αφήσουν τον τόπο τους ή όχι, πολλές φορές χωρίς να έχουν τους πόρους για κάτι τέτοιο.

  1. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσοι άνθρωποι θα μεταναστεύσουν λόγω του κλίματος.

Τα νούμερα των ανθρώπων που μετακινούνται σήμερα ή θα μετακινηθούν στο μέλλον σαν αποτέλεσμα περιβαλλοντικών παραγόντων, είναι μόνο εκτιμήσεις. Η δυσκολία εντοπίζεται στο ότι πολλές φορές συντρέχουν και άλλοι παράγοντες όπως οι συγκρούσεις και η πολιτική αστάθεια ενώ δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τους ανθρώπους που μετακινούνται εντός των συνόρων των χωρών όπου ζουν, που είναι και το πιο συχνό φαινόμενο.

  1. Η κλιματική μετανάστευση είναι μία πραγματικότητα που την αντιμετωπίζουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Οι άνθρωποι ήδη μετακινούνται λόγω της αλλαγής του κλίματος. Οι κλιματικοί παράγοντες αποτελούν απειλή για τη ζωή των ανθρώπων και πολλές φορές ο μόνος τρόπος προσαρμογής στις νέες συνθήκες, είναι η μετανάστευση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, βρίσκονται σε ευάλωτες ζώνες και ασχολούνται με την αλιεία και τη γεωργία.

  1. Δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας για τους ανθρώπους που μετακινούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι άνθρωποι που μετακινούνται λόγω της αλλαγής του κλίματος δεν θεωρούνται πρόσφυγες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο για τους Πρόσφυγες και συγκεκριμένα τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων, που προβλέπει την αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα για όποιον/α βρίσκεται εκτός της χώρας του/της, λόγω φόβου δίωξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας για αυτούς τους ανθρώπους. Η μετανάστευση εξαιτίας της κλιματικής κρίσης είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζει πολλαπλά τις ζωές των ανθρώπων παγκόσμια.

Πηγή: https://ehs.unu.edu/ 

Φώτο: Guajardo-ActionAid

Περισσότερα νέα