Οικονομία της Ευημερίας: Ναι τη θέλουμε!

Share

Οικονομία της Ευημερίας: Ναι τη θέλουμε!

Λέγοντας οικονομία της ευημερίας, μπορεί να μην γίνεται άμεσα αντιληπτό το τι ακριβώς εννοούμε ή αν τελικά κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρξει!

Όπως γνωρίζουμε η οικονομία εξαρτάται από τους ανθρώπους, οι οποίοι εξαρτώνται από τη φύση και τους πόρους της. Η ανεξέλεγκτη όμως οικονομική ανάπτυξη, μέσα από τις εξορύξεις, την παραγωγή και το εμπόριο έχει οδηγήσει σε έναν κύκλο μεγάλης καταστροφής και στη δημιουργία ακραίων ανισοτήτων. Το οικονομικό μοντέλο που έχουμε, καθώς και η εξάρτηση από την οικονομική ανάπτυξη έχει εντείνει αυτές τις ανισότητες, συγκεντρώνοντας την εξουσία στους πλούσιους και ισχυρούς δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες. Η οικονομία της ευημερίας έχει σαν στόχο την ευημερία και την ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων, την εξουδετέρωση των δομών εκμετάλλευσης σε παγκόσμια κλίμακα, τον σεβασμό στη φύση και τη μη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγους και ισχυρούς.

Σε αυτό το πλαίσιο και για να απαντηθεί το ερώτημα πώς μπορεί να υπάρξει Οικονομία της Ευημερίας, εκπονήθηκε η έκθεση «Προς μία οικονομία ευημερίας», η οποία δημοσιεύτηκε από την Oxfam Germany και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος εκ μέρους της κοινοπραξίας Climate Of Change.

Στην έκθεση εξετάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά μπλοκ, και το πώς επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.

Οι συνήθειες και τα πρότυπα ζωής και κατανάλωσης που ακολουθεί ο δυτικός κόσμος, έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα σε κλιματική κρίση, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 1990 μέχρι το 2015, το πλουσιότερο 10% του κόσμου ευθυνόταν για το 52% των σωρευτικών εκπομπών άνθρακα.

Περνώντας στην πράξη όμως, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μία οικολογικά και κοινωνικά δίκαιη οικονομία;

Τρεις είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε. Πρώτα απ’ όλα  στην αποδόμηση των δομών εκμετάλλευσης ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες μεταξύ χωρών, τάξεων και φυλών. Στη συνέχεια στην εκδημοκράτιση της οικονομίας, ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας στα χέρια λίγων και ισχυρών και τέλος στην αλλαγή του οικονομικού συστήματος, ώστε να σταματήσει η εξάρτησή του από την οικονομική ανάπτυξη,  και κατά συνέπεια να μειωθούν και οι πόροι που καταναλώνονται.

Για να φτάσουμε όμως σε μία Οικονομία της Ευημερίας, χρειάζεται συσπείρωση της κοινωνίας των πολιτών, των ακτιβιστών και των οργανώσεων και κυρίως πολιτικές αλλαγές.

Έτσι η ActionAid μαζί με φορείς και οργανώσεις από όλη την Ευρώπη, μέσα από το πρόγραμμα Climate of Change, ζητάει δίκαιο εμπόριο και ελευθερία μετακίνησης, χρηματοοικονομικές ροές προς τις αδικημένες χώρες, ίση πρόσβαση στα μέσα παραγωγής, σε βασικές υπηρεσίες και σε κοινωνική ασφάλιση, σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των μικρών παραγωγών σε παγκόσμιες αλυσίδες και αποκόλληση του εμπορίου από την οικονομική ανάπτυξη, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που θα προωθεί την ευημερία όλων των ανθρώπων!

Δείτε περισσότερα