A projektről

Készen állsz a
#ClimateOfChange-re?

Az “End Climate Change, Start Climate of Change”című projektet az Európai Bizottság társfinanszírozza a DEAR (fejlesztési, oktatási és tudatosságnövelési) program keretében, és célja az Unióban élő fiatalok tudatosságának és kritikus megértésének erősítése az éghajlatváltozás okozta migrációval kapcsolatban, amely a globális világ egyik legnagyobb kihívása.

Fő célunk, hogy jobb jövőt építsünk az éghajlatváltozás által előidézett körülményet miatt migrálók számára – akik a klímaváltozás emberi arcai –, valamint azoknak a fiataloknak, akik szembesülni fognak a klímaválság legsúlyosabb következményeivel. Az európai fiatalok bevonása révén rávilágítunk a helyi és globális egyenlőtlenség egymásrautaltságára, és képessé tesszük őket arra, hogy ne csak változtassanak mindennapi életükön, hanem a globális igazságszolgáltatás szószólóivá váljanak.

A fiatalok
tudatossága

A változás

Bizonyítékokon alapuló beszámolókon keresztül fogjuk kiemelni a klímaváltozás, a migráció és a jelenlegi fejlődési modell, valamint a gazdasági rendszerünk és saját életmódunk összefüggéseit.

Növelni fogjuk a fiatalok tudatosságát szerepükről és felelősségeikről az ember által okozott éghajlatváltozás kiváltó okaival és következményeivel – a kényszerű lakóhelyelhagyással és a migrációval – kapcsolatban.

Kampányt folytatunk egy Európa-szerte megjelenő mozgalomért, amely által a tájékozott és tudatos emberek készek állnak majd a magatartásváltásra egy felelősségteljesebb életmódra, miközben egy fenntarthatóbb életmodellt támogatnak, ideértve az éghajlatváltozás mérséklését és az éghajlatváltozással küzdő migránsok egyedi védelmi rendszereit.

fiatal interjúalany

22.000

fiatal interjúalany
tréning-résztvevő

1.500

tréning-résztvevő
esettanulmány

4

esettanulmány

Bizonyítékokon alapuló információk:

A projekt első része a kutatás mellett kötelezi el magát, hogy támogassa a migráció és az éghajlatváltozás összefüggéseiről szóló, bizonyítékokon alapuló beszámolók születését. Négy esettanulmányt készítünk Kambodzsában, Guatemalában, Szenegálban és Etiópiában, hogy hangot adjunk az éghajlatváltozás által leginkább érintett helyi közösségeknek. 23 uniós országban egy összehasonlító felmérést fogunk végezni a 16-35 éves EU állampolgárok körében a migráció, az éghajlatváltozás és a jelenlegi gazdasági modell kapcsolatáról szóló véleményekről és tájékozottságról. Kiadunk egy humángazdasági jelentést, amely elemzi a jelenlegi gazdasági rendszert, mint fontos kiváltó okát az éghajlati vészhelyzetnek és az éghajlatváltozás okozta migrációnak, és javaslatokat tesz egy rendszerszintű változásra az igazságos és fenntartható gazdaságok irányába.

oktató

600

oktató
esettanulmány

4

esettanulmány
tréning-résztvevő

1.500

tréning-résztvevő

Oktatás és figyelemfelhívás

Helyi, országos és európai szinten vitaversenyeket fogunk szervezni különféle középiskolák, egyetemek és ifjúsági központok fiataljainak bevonásával. A vitaverseny nem a versenyről fog szólni, hanem egy kibővített oktatási esemény lesz, amely ismerteti az éghajlatváltozással és a migrációval kapcsolatos kérdéseket. 2021-ben az egyes nemzeti bajnokságok győztes csapatai bekerülnek a brüsszeli páneurópai döntőbe, amely 2021. november elején valósulhat meg terveink szerint. A 13 EU-ország 26 „humángazdasági bajnokának” lehetősége lesz meglátogatni az egyik esettanulmányi országot, és felszólalhat a közösségi médián keresztül.

fiatal interjúalany

22.000

fiatal interjúalany
tréning-résztvevő

1.500

tréning-résztvevő
esettanulmány

4

esettanulmány

Egy páneurópai kampány

Felvilágosítjuk és bevonjuk a fiatalokat egy célzott kampány által, amelynek középpontjában az éghajlatváltozás és a migráció összefüggése, valamint az európai életmód és az éghajlatváltozás által leginkább érintett országok helyzete közötti összefüggése áll. Támogatjuk a terepekről érkező történetek születését, TedX-beszélgetéseket szervezünk négy uniós városban, részt veszünk vásárokon és fesztiválokon, páneurópai előadóművészeti utcai akciótúrát szervezünk és mozgósítjuk a fiatalokat egy fenntarthatóbb életmodell képviselésére, ami magába foglalja az éghajlatváltozás mérséklését és a klímavándorlók számára kialakított egyedi védelmi rendszereket.

Érdekképviseleti és ifjúsági vezetők

A fiatalok mellett minden partner be lesz vonva a helyi, nemzeti és európai szintű érdekképviseleti tevékenységekbe annak érdekében, hogy felszólaljanak és részt vegyenek a klímaváltozás következményeiről szóló globális vitában. Lehetőségük lesz részt venni néhány releváns találkozón és csúcstalálkozón. Három európai körúton a fiatalok a négy esettanulmány-ország szóvivőivel is találkoznak majd, akik megosztják tapasztalataikat a tervezett érdekképviseleti intézkedések megerősítése és támogatása érdekében.

Partnerek

Társult partnerek