Adatvédelmi irányelvek és felhasználási feltételek 

Az „End Climate Change, Start Climate of Change” projektet az Európai Unió finanszírozza a DEAR (Education and Awareness Raising) projekt keretében, amelynek célja 13 európai ország fiataljainak tájékoztatása és képzése az éghajlatváltozás és a bevándorlás összefüggéseiről, így egyszerre mozgósítja az embereket életmódjuk megváltoztatása érdekében, és új fejlesztési politikákat követel. Az ActionAid Hellas partnerként vesz részt a projektben és adminisztrálja a Climateofchange.info weboldalt az EU által finanszírozott „End Climate Change, Start Climate of Change” részeként. 

Használati feltételek: 

1. Bemutatkozás:

Jelen dokumentum célja meghatározni azokat a feltételeket és szabályozásokat, amelyek a www.climateofchange.info weboldal használatára vonatkoznak (a továbbiakban: Felhasználási feltételek), amelyet az „ActionAid Hellas” – nonprofit partnerség Athénban, Leoforos Mesogeion 204, 15561, 1. emelet, Holargos (a továbbiakban: „Szervezet”), amely a szegénységtől és igazságtalanságtól mentes világért dolgozik a fejlődő országokban – az EU által finanszírozott “End Climate Change, Start Climate of Change” keretében hozta létre. 

A Szervezet fent említett webhelyén (a továbbiakban: „Weboldal”) elhelyezett összes weboldalra a jelen Felhasználási Feltételek vonatkoznak. A weboldal felhasználási feltételei nem érvényesek azokra a weboldalakra, amelyeket más szervezetek saját maguk működtetnek, illetve a weboldalhoz linkelt ActionAid nemzeti ügynökségekre. Ezen weboldalak felhasználóinak tájékoztatást kell kapniuk az általuk felkeresett weboldalak adatvédelmi politikájáról. 

2. Felhasználási feltételek:

A weboldal látogatóinak / felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználók”) a weboldal bármilyen használata előtt figyelmesen el kell olvasniuk a jelen Felhasználási Feltételeket. A weboldal használata bizonyítja, hogy a felhasználó megismerte, megértette és elfogadta a benne említett feltételeket. 

Abban az esetben, ha a felhasználók nem értenek egyet a weboldal használati feltételeivel, tartózkodniuk kell a szolgáltatásainak használatától. A felhasználási feltételek a weboldal teljes tartalmára (a továbbiakban „tartalom”) érvényesek, amelyek szövegeket, képeket, grafikákat, fényképeket, videókat, hanganyagokat tartalmaznak. 

A jelen Felhasználási Feltételek előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felülvizsgálhatók és frissíthetők. A felhasználók kötelesek ellenőrizni a weboldalon a Felhasználási Feltételek esetleges változását, és ha továbbra is használják ezt a weboldalt, akkor feltételezhető, hogy hozzájárultak a Felhasználási Feltételek módosításához. 

3. Felhasználói felelősség:

A weboldal felhasználói kötelesek betartani a görög, az európai és a nemzetközi törvény szabályait és rendelkezéseit, valamint tartózkodniuk kell minden jogellenes és visszaélésszerű viselkedéstől a weboldal használata során és azzal kapcsolatban. 

A Weboldal felhasználói felelősek minden kárért, amelyet a Szervezetnek okozhat a Weboldal és az azon keresztül kínált szolgáltatások rossz vagy szabálysértő használata miatt. 

Abban az esetben, ha a Szervezet bármilyen bírósági ügyben részt vesz, vagy köteles bármilyen kompenzációt nyújtani, amely a felhasználók jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből ered, a felhasználó vállalja a felelősséget hogy megtérítse a Szervezetnek a felmerült kárt. 

4. A szervezet felelősségének korlátozása:

A Szervezet arra törekszik, hogy a lehető legjobban szolgálja ki a weboldal felhasználóit, mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal információit és teljes tartalmát pontossággal koherenciával ,és rendelkezésre állással szabályozza. 

A Szervezet nem garantálja a weboldal tartalmának megfelelőségét. A Szervezet semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a weboldal felhasználójának okozhat a használata beleértve az oldal elhanyagoltságát. 

Hasonlóképpen, a Szervezet nem igazolja, hogy a honlapot vagy bármely más releváns weboldalt és szervereket, amelyeken keresztül a weboldal tartalma elérhető a felhasználók számára, ingyenesen megvédheti vírusoktól vagy más káros hatásoktól. 

A Szervezet semmilyen körülmények között és semmilyen esetben sem felelős későbbi, járulékos, közvetett, kártérítésért, kiadásért vagy bírságért, amely harmadik felek által a felhasználással kapcsolatos követelésekből származhat, például a weboldalnak és annak tartalmának, vagy más összekapcsolt weboldalnak a másolása vagy bemutatása, függetlenül attól, hogy a Szervezetet értesítették-e, tudta vagy tudnia kellett volna erről a valószínűségről. 

5. Szerzői jogok és védjegyek:

A weboldal teljes tartalmának szerzői joga, a kifejezetten említett kivételektől eltekintve (szerzői jogok harmadik felek számára) a Szervezetet illeti meg, és a görög törvény vonatkozó jogszabályai, az európai törvény, valamint a nemzetközi egyezmények és szerződések védik. 

A Szervezet fenntartja a szerzői jogokat, a weboldal tartalmát és az alapján létrehozott másolatokat illetően. A weboldal tartalmát személyes használatra bocsátjuk a felhasználók rendelkezésére, és a Szervezet megítélése alapján előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatjuk. 

A Szervezet törvényes képviselőinek írásos beleegyezése nélkül ez nem adható át harmadik félnek juttatásért vagy anélkül, hogy bármit is kapnának, lemásolnának, sokszorosítanának, megváltoztatnának, újraközölnének, továbbítanának vagy terjesztenének bármilyen módon. 

A jelen weboldal elektronikus oldalain említett termékek és szolgáltatások, amelyek a megfelelő szervezetek, vállalatok, testület-együttműködők és bármilyen közjogi vagy magánjogi jogalanyok védjegyét viselik, a megfelelő testületek szellemi és ipari tulajdonát képezik. Ezen weboldalak tartalmának felhasználásához minden kedvezményezett írásbeli beleegyezését be kell szerezni.

6. Kiskorú felhasználók

A weboldal kiskorú felhasználói csak szüleik és gondviselőik előzetes hozzájárulásával férhetnek hozzá a weboldal által nyújtott szolgáltatásokhoz. 

7. Hozzáférés az információkhoz:

A felhasználó személyes adatainak benyújtása magában foglalja az automatikus felhasználási hozzájárulást. 

A Szervezet megköveteli, hogy alkalmazottaik és a weboldal karbantartását megváltoztató személyek biztosítsák a felhasználók számára a jelen adatvédelmi nyilatkozatban említett biztonsági leírást.  

A Szervezet semmilyen körülmények között nem engedélyezheti harmadik felekkel a felhasználók személyes adatainak közlését előzetes hozzájárulásuk nélkül, kivéve, ha ezt jogi eljárások igénylik. 

Bizonyos körülmények között megengedett, vagy törvény vagy bírósági végzés alapján – a weboldal felhasználói előzetes beleegyezése nélkül – az elektronikus úton benyújtott személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feltárása megengedett. 

8. Sütik:

A Szervezet jogosult a sütik használatára a felhaználási folyamat megkönnyítése részeként, és szolgáltatásait a weboldalán keresztül is üzemeltetheti. 

A sütik a felhasználó számítógépén elküldött és tárolt kis fájlok (szöveges fájlok), amelyek lehetővé teszik, hogy a weboldalak – a mostanihoz hasonlóan is – akadálytalanul működjenek, mindenféle technikai probléma nélkül, összegyűjtsék a felhasználó által választott döntéseket, felismerjék a gyakori felhasználókat, megkönnyítsék az egyes weboldalakhoz való hozzáférést. és olyan információkat gyűjtsenek, amelyek javíthatják a weboldal felhasználását. 

A sütik nem okoznak kárt sem a felhasználó számítógépében, sem a benne tárolt fájlokban. A Szervezet cookie-kat használ annak érdekében, hogy információt nyújtson a felhasználónak, és azokat a webhelyről való kilépéskor automatikusan törlik. Fontos kiemelni, hogy a sütik rendkívül fontosak a weboldal megfelelő működésének biztosításához.

9. Az információk helyesbítése, módosítása vagy törlése:

Abban az esetben, ha a felhasználó törölni kívánja valamilyen rájuk vonatkozó információt, a Szervezet ennek megfelelően jár el a változás azonnali végrehajtása érdekében. 

A felhasználók e-mailben léphetnek kapcsolatba a Szervezettel az [email protected] e-mail címen, vagy hívhatnak a 0030 212 000 6300 telefonszámon, hogy hozzáférhessenek személyes adataikhoz, megváltoztathassák vagy törölhessék személyes adataikat, megemlítsenek problémákat a weboldal használata és működése során. 

A Szervezet minden szükséges óvintézkedést megtesz a weboldal felhasználói személyes adatainak védelme érdekében, de a hozzájuk való hozzáféréshez szükséges jelszavak védelme a felhasználó felelősség. 

10. Tranzakcióbiztonság:

A Szervezet köteles a weboldal felhasználóiról gyűjtött információk biztonságát, adatvédelmét és integritását biztosítani. 

Pontosabban: a Szervezet a magánélet védelmét szolgáló eljárásokat fogadott el. Ezek az eljárások védik a felhasználók személyes adatait az illetéktelen hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal, elvesztés vagy műhiba, valamint megváltoztatás vagy megsemmisítés ellen. 

Segítenek annak igazolásában is, hogy ezek az információk pontosak és helyesen vannak felhasználva. Pontosabban: a Szervezet megfelelő technikai intézkedéseket alkalmazott annak érdekében, hogy a felhasználók személyes adatait elveszítés vagy bármilyen jogellenes manipuláció ellen védje. 

11. A magánélet védelmi eljárásainak elfogadása:

A weboldal használata bizonyítja a jelen adatvédelmi irányelvek, valamint a weboldal fent említett használati feltételeinek automatikus és kifejezett elfogadását.

12. Alkalmazandó jog és egyéb feltételek:

A weboldal használatának feltételeit, valamint az esetleges változtatásokat és változásokat a görög törvényhozás, az európai törvényhozás és a vonatkozó nemzetközi szerződések szabályozzák és teljesíti. 

Amennyiben a Felhasználási Feltételek bármely pontja ellentétes a fent említett törvényhozásokkal, vagy inaktívvá válik, akkor az automatikusan megszűnik, anélkül, hogy beavatkozna a többi feltétel funkciójába. Ez magában foglalja a Szervezet és a weboldal felhasználói közötti teljes megállapodást. 

Kifejezetten előírjuk, hogy a jelen Felhasználási Feltételek alkalmazásából adódó esetleges eltérésekre, kivéve, ha azokat barátságos módon oldják meg, a görög törvények az irányadók, és az athéni bíróságok hatáskörébe tartoznak. 

Privacy Policy

Szeretnénk megnyugtatni, hogy az ActionAid Hellas intézkedéseket hoz az Ön személyes adatainak védelme és biztonságos megőrzése érdekében. Az alábbiakban részletes információkat talál arról, hogy az ActionAid Hellas miként használja fel adatait. 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Személyes információkat (például név, cím, telefon, e-mail) és egyéb szükséges információkat gyűjtünk. 

Miért van szükségünk rá? 

Az általunk gyűjtött információkra azért van szükség, hogy tájékoztatni tudjuk Önt projektünk tevékenységéről és híreiről, valamint azok fontos eredményeiről. 

Ki fér hozzá? 

Semmilyen körülmények között nem adjuk el az Ön személyes adatait, és nem osztjuk meg azokat harmadik féllel hirdetési / promóciós célokra. 

Kizárólag az ActionAid Hellas felhatalmazott személyzete és a Klímaváltozás projekt partnerei férhetnek hozzá. 

Kommunikáció 

A kommunikáció magában foglalja a “End Climate Change, Start Climate of Change” projekt tevékenységeinek frissítését. Abban az esetben, ha a jövőben nem szeretné megkapni ezt az anyagot, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. 

Milyen jogai vannak?

Ön jogosult arra, hogy az archívumunkban őrzött személyes adatainak másolatát kérje. 

Nagyon fontos a pontos személyes adatok megadása. Ha úgy ítéli meg, hogy a megadott információk egy része téves, kérheti annak kijavítását vagy törlését. Ha bármilyen észrevétele van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon közvetlenül az ActionAid Hellas adatvédelmi irányelvekért felelős meghatalmazott munkatársához, Haris Thanasoulas-hoz (e-mail: [email protected], tel: 0030 212 000 6300 ).