Program edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości

CZYM JEST PROGRAM DEAR?

Program Komisji Europejskiej DEAR, czyli Development Education and Awareness Raising (Edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości) wspiera projekty, których celem jest zaangażowanie społeczności Unii Europejskiej w ogólnoświatowe problemy rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Finansując takie projekty jak #KlimatNaZmiany (ang. „End Climate Change, Start Climate of Change. #ClimateOfChange”), program DEAR promuje uniwersalne wartości: wolność, demokrację i praworządność, a także umożliwia europejskim obywatelkom i obywatelom wniesienie pozytywnego wkładu w rozwój globalny.

Program DEAR finansuje w danym momencie do 30 projektów w krajach członkowskich UE. Projekty te przyczyniają się do zwiększania zrozumienia i zaangażowania mieszkańców Europy w pozytywne zmiany społeczne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Działania DEAR są także częścią wsparcia UE dla uzgodnionych na szczeblu globalnym Celów Zrównoważonego Rozwoju, mających do 2030 roku położyć kres ubóstwu, chronić planetę i zapewnić  powszechny dobrobyt.

Więcej informacji na stronie internetowej programu DEAR.

W JAKI SPOSÓB #KlimatNaZmiany PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU, EDUKACJI I PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI?

Projekt #KlimatNaZmiany to trwający 40 miesięcy projekt DEAR, mający na celu rozwijanie świadomości i krytycznego rozumienia migracji wywołanej zmianami klimatu wśród młodych obywateli i obywatelek UE.

Projekt jest skierowany do młodych obywateli i obywatelek UE (15–35 lat) w 23 państwach członkowskich UE, które najsilniej odczuły skutki nieregularnych migracji, a także do społeczności, samorządów lokalnych, decydentów krajowych i unijnych.

Projekt przyczyni się do rozwoju, edukacji i podnoszenia świadomości poprzez następujące działania:

  • Badania: 4 studia przypadków, ankieta porównawcza w 23 krajach UE oraz raport o gospodarce zhumanizowanej.
  • Konkursy debat na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim dla młodych ludzi ze szkół średnich i wyższych oraz ośrodków młodzieżowych wszelkiego rodzaju.
  • Ogólnoeuropejska kampania informacyjna prowadzona w całej UE, a w szczególności w 23 państwach członkowskich, w tym w Europie Południowej i Wschodniej.
  • Działania rzecznicze wzywające do przyjęcia bardziej zrównoważonego modelu, obejmującego środki minimalizujące skutki zmian klimatycznych oraz konkretne programy ochrony dla migrantów klimatycznych.