W swoim najnowszym raporcie Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) (2021) stwierdza, że działalność człowieka zmienia klimat w bezprecedensowy, a czasem nieodwracalny sposób. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, określił to jako „kod czerwony dla ludzkości”.

Podczas gdy kryzys klimatyczny może być jeden na cały świat, jego skutki nie są odczuwane w ten sam sposób, a ci, którzy najmniej przyczynili się do kryzysu klimatycznego, odczuwają go najbardziej ze względu na utrzymujące się globalne nierówności społeczno-gospodarcze. Biorąc pod uwagę różnorodność wpływu i niejednoznaczność w rozumieniu kryzysu klimatycznego, konsorcjum #ClimateOfChange wybrało cztery kraje, aby zbadać złożony związek między kryzysem klimatycznym a mobilnością obywateli. Badania obejmowały Gwatemalę, Senegal, Kenię i Kambodżę.

Multidyscyplinarny zespół badawczy z Uniwersytetu w Bolonii przyjął, oprócz innych narzędzi ilościowych i jakościowych, wizualizację jako sposób na próbę podważenia stygmatyzowanych reprezentacji kryzysu klimatycznego i tzw. migrantów klimatycznych jako ofiar lub zagrożenia. Przyjęto innowacyjną metodologię “dzienników klimatycznych” (Giacomelli & Walker, 2021), prosząc uczestników badanego kraju o podzielenie się zdjęciami i spostrzeżeniami dotyczącymi kryzysu klimatycznego w okresie czterech tygodni za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, w ten sposób unaoczniając realny wpływ na życie osób znajdujących się na pierwszej linii kryzysu klimatycznego. W każdej grupie uczestniczyło 30 osób, które co tydzień otrzymywało pytanie z jednym do pięciu zdjęć i krótkim wyjaśnieniem. Uczestnicy mogli wybrać, na które pytania chcą odpowiedzieć, a na które nie. Pytanie dotyczące mobilności było najtrudniejsze do udzielenia; wiele osób zdecydowało się nie odpowiadać. Cały pomysł polegał na przedstawieniu osobistych historii, aby pokazać różnorodność doświadczeń i rozumienia kryzysu klimatycznego, a także jego złożonego związku z migracją.

Z obrazów wyłonił się wyraźny obraz tego, że kryzys klimatyczny nie jest dla uczestników zagrożeniem przyszłym, ale niszczącą siłą tu i teraz ich codziennego życia. Siła ta nie jest jednak czysto “naturalna”, ale spleciona ze strukturalnymi czynnikami politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, które pogarszają wpływ kryzysu klimatycznego na codzienne życie. Oto wybór odpowiedzi uczestników, którym dziękujemy za ich cenny czas.

CHCESZ POWSTRZYMAĆ ZMIANY KLIMATU? PODPISZ PETYCJĘ

https://www.ekonsument.pl/KlimatNaZmiany