Konkurs regrantingowy #KlimatNaZmiany

Share
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jako partner ogólnoeuropejskiej kampanii #KlimatNaZmiany zaprasza organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży w Polsce do udziału w konkursie na wsparcie finansowe. Termin składania wniosków upływa 20 lutego!
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przyzna co najmniej 5 minigrantów, 5 organizacjom młodzieżowym i/lub działającym z młodzieżą na realizację własnych projektów, wspierających cele i postulaty kampanii #KlimatNaZmiany i skierowanych do osób młodych (16-35 lat).
 
W ramach kampanii #KlimatNaZmiany dążymy do zwiększenia wiedzy na temat zmian klimatycznych i ich ekologiczno-społecznych skutków, odpowiedzialności krajów UE i obecnego modelu gospodarczego za stan klimatu, wpływu naszego konsumpcyjnego stylu życia na klimat oraz możliwych rozwiązań. Działamy również na rzecz zwiększenia zaangażowania młodych osób w kampanię i w procesy decyzyjne dotyczących klimatycznej przyszłości na poziomie społeczności lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Szczegółowe postulaty w formie petycji skierowanej do Komisji Europejskiej można znaleźć na naszej stronie ekonsument.pl/KlimatNaZmiany.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i wymaganiami konkursu oraz do składania wniosków, zgodnie z kryteriami zawartymi w zaproszeniu. Zależy nam na wspieraniu organizacji, działających w różnych miejscach w Polsce, w ich akcjach na rzecz ochrony klimatu, z udziałem młodzieży. Wszystkie informacje na temat konkursu, w tym cel wsparcia finansowego, wymagania formalne i kryteria oceny projektów, propozycje formatów działań, dodatkowe materiały, harmonogram i warunki umowy, można znaleźć w Zaproszeniu do składania wniosków.
 
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć pod tym linkiem:
https://www.ekonsument.pl/wnioski_o_dotacje

 

Więcej aktualności