Kampania

Dlaczego trzeba działać?

Od lat mierzymy się z licznymi kryzysami spowodowanymi przez człowieka, które niszczą życie wielu ludzi na całym świecie i pozbawiają ich źródeł utrzymania: od kryzysu klimatycznego przez niesprawiedliwość ekonomiczną, po przymusową migrację, która przyniosła śmiertelne ofiary u zewnętrznych granic UE. Miliony ludzi cierpią w wyniku słabej polityki i bezczynności.

Kiedy przyjrzymy się bliżej związkowi między kryzysem klimatycznym a przymusową migracją, okazuje się, że kataklizmy wywoływane zmianami klimatu były głównym czynnikiem migracji wewnętrznych w ciągu ostatniej dekady – około 20 milionów ludzi rocznie musiało z tego powodu opuścić swoje domy.

Dziś cyklony, powodzie czy pożary lasów i innych obszarów naturalnych wypędzają ludzi z domów trzy razy częściej niż konflikty. Największe ryzyko migracji spowodowanych zmianami klimatycznymi dotyczy zwłaszcza społeczności globalnego Południa, które same w nikłym stopniu przyczyniły się do powstania tych zmian. 

W projekcie #KlimatNaZmiany (ang. „End Climate Change, Start Climate of Change. #ClimateOfChange”) mamy śmiałą misję: wierzymy, że w tym powiązanym wzajemnymi zależnościami świecie jedyną drogą naprzód jest przeciwdziałanie wielu kryzysom równocześnie i domaganie się działań na rzecz stworzenia sprawiedliwej, zrównoważonej przyszłości i zhumanizowanej gospodarki.

Młodzi ludzie na całym świecie zabierają głos i podejmują działania, żeby chronić przyszłość planety, wzywając rządy do zwalczania zmian klimatu. Powinniśmy pójść w ich ślady.

Niestety zmiany klimatyczne już zachodzą, a ich skutki najboleśniej odczuwają najbardziej narażone społeczności, życie mieszkańców zostaje zrujnowane, a oni sami czasem zmuszeni do migracji, żeby przetrwać – w ten sposób stają się migrantami klimatycznymi.

Ich głosy będą kluczowe w naszej kampanii. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na związek między migracją, zmianami klimatu oraz potrzebą transformacji naszej gospodarki i zmiany codziennego życia. Nasza wizja to promowanie potrzeb wszystkich ludzi i ochrona praw człowieka – każdego człowieka, bez wyzysku innych i bez niszczenia środowiska.

Aby stworzyć gospodarkę sprawiedliwą pod względem społecznym i ekologicznym, będziemy zwiększać świadomość, walczyć o skuteczną politykę, służącą ludziom, i działać jako rzecznicy naszej przyszłości.

We will leave
no one behind!

Najwyższa pora na
#KlimatNaZmiany

Nasza kampania zachęca młodych ludzi, aby stali się częścią zmiany, która już zachodzi, aby połączyli siły z wieloma inicjatywami na całym świecie oraz by inspirowali do działania innych.

Władze na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym mogą i muszą robić więcej, żeby przyjąć ambitną, zrównoważoną politykę migracyjną i klimatyczną.

Razem możemy stworzyć klimat na zmiany, sprawiedliwy i zrównoważony świat. Dołącz do tego ruchu!

 

Join the movement!

Co możesz zrobić już teraz