Share

Dvanajsta mednarodna konferenca Dan Afrike, ki je potekala pod naslovom “Afrika in Evropa: Podnebna varnost za prihodnost – globalni izzivi, lokalni ukrepi”, je v Slovenijo privabila največ udeležencev doslej. Na Brdu pri Kranju je okoli 350 udeležencev iz 50 držav, od tega 24 afriških, razpravljalo o podnebni varnosti in rešitvah zanjo. SLOGA na konferenci ni bila le prisotna, temveč je imela tudi stojnico, na kateri smo promovirali projekt Climate of Change, njegove dejavnosti in rezultate.

Letošnja konferenca Dan Afrike je bila časovno umeščena ob mednarodni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila. Drugi dan konference, ki je osvetlil tehnološka in znanstvena prizadevanja za podnebno in okoljsko varnost s predstavitvijo inovativnih slovenskih rešitev, sta z uvodnima nagovoroma otvorila gospodarski in okoljski minister. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je izpostavil pomen odpornih gospodarstev v povezavi s podnebno varnostjo, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan pa se je zavzel za krepitev lokalnih ukrepov in na naravi temelječih rešitev za povečanje odpornosti na podnebne spremembe.

Dvodnevno mednarodno konferenco Dan Afrike s številčno udeležbo predstavnikov slovenske vlade in vlad afriških držav, strokovnjakov, raziskovalcev, gospodarstvenikov, “think tankov”,  študentov in afriške diaspore, je zaokrožil državni sekretar Samuel Žbogar. V nagovoru se je zahvalil so-organizatorjem, nastopajočim in udeležencem. “Konferenca je potrdila pomen podnebne varnosti”, je dejal in izrazil zadovoljstvo glede močne gospodarske in kulturne komponente tega dogodka.Državni sekretar Žbogar je pozval k okrepljeni vlogi Varnostnega sveta ZN pri reševanju tega globalnega izziva ter k sistematični vključitvi podnebne varnosti v razprave 28. konference Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP28).

Žbogar se je zavzel za okrepljeno vlogo Varnostnega sveta organizacije Združenih narodov pri naslavljanju tega globalnega izziva, pa tudi za sistemsko vključevanje podnebne varnosti v razprave 28. Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP28). Pozval je k ukrepanju na vseh ravneh: diplomatskim prizadevanjem in ukrepom na lokalni ravni ter iskanju sonaravnih rešitev in opozoril na pomen vključevanja žensk in ostalih deležnikov v okoljske politike.

Na stojnici je Max Zimani iz Platforme SLOGA predstavil projekt Climate of Change in udeležence konference ozaveščal o podnebno pogojenih migracijah. Udeležencem je bilo na voljo več publikacij, kot sta Onkraj panike in Podnebni dnevniki, za nadaljnje raziskovanje teme pa so lahko domov odnesli tudi trajnostno izdelane pripomočke z nekaterimi informacijami in QR-kodami do spletne strani Climate of Change.

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Več novic