O projektu

Ali ste pripravljeni na
#ClimateOfChange?

Projekt »End Climate Change, Start Climate of Change« sofinancira Evropska komisija v okviru programa DEAR (Program izobraževanja in ozaveščanja o razvoju), katerega namen je dvigniti ozaveščanje in kritično razumevanje migracij, ki jih spodbujajo podnebne spremembe, pri mladih državljanih EU kot enega največjih izzivov globaliziranega sveta.

Naš glavni cilj je zgraditi boljšo prihodnost tako za podnebne migrante, ta človeški obraz podnebnih sprememb, kakor tudi za mlade, ki bodo doživeli najhujše učinke podnebne krize. Skozi vključevanje mladih v Evropi bomo poudarili medsebojne vplive lokalne in globalne neenakosti in jim dali moč, ne le da spremenijo svoje vsakodnevno življenje, ampak da postanejo zagovorniki tem globalne pravičnosti.

Zavest
mladih

Sprememba

 

Z zgodbami, podprtimi z dokazi, bomo poudarili povezavo med podnebnimi spremembami, migracijami in trenutnim razvojnim modelom, našim gospodarskim sistemom in našim lastnim življenjskim slogom. 

Dvignili bomo ozaveščenost mladih o njihovi vlogi in odgovornostih do glavnih vzrokov podnebnih sprememb, ki jih povzročajo ljudje, in njihovih posledic v kontekstu prisilnega razseljevanja in migracij.

Prizadevali si bomo za vseevropsko gibanje informiranih in ozaveščenih ljudi, pripravljenih spremeniti vedenje, ki bo odražalo bolj odgovorni življenjski slog, pri čemer bodo zagovarjali tudi bolj vzdržen model z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb in specifičnih varnostnih shem za podnebne migrante. 

mladih
intervjuvancev

22.000

mladih
intervjuvancev
udeležencev
usposabljanj

1.500

udeležencev
usposabljanj
študije
primerov

4

študije
primerov

Z dokazi podprte informacije

 

Prvi del projekta je posvečen raziskovanju, da bomo lahko z dokazi podprli zgodbo o povezavi med migracijami in podnebnimi spremembami. Pripravili bomo 4 študije primerov, in sicer po eno v Kambodži, Gvatemali, Senegalu in Etiopiji, in dali glas lokalnim skupnostim, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo.

V 23 EU državah bomo izvedli primerjalno anketo med EU državljani, starimi med 16 in 35 let, o mnenju in védenju o povezavi med migracijami, podnebnimi spremembami in trenutnim gospodarskim modelom.

Izdali bomo poročilo o človeški ekonomiji, v katerem bomo analizirali, na kašen način je naš trenutni gospodarski sistem pomemben vzrok podnebnih težav in z njimi povezanih migracij. Nato bomo podali predloge za sistemske spremembe, ki bodo prispevale k pravičnim in trajnostnim ekonomijam. 

pedagogov

600

pedagogov
študije
primerov

4

študije
primerov
udeležencev
usposabljanj

1.500

udeležencev
usposabljanj

Izobraževanje in ozaveščanje

 

Na lokalni, državni in evropski ravni bomo organizirali debatna tekmovanja, v katerih bodo sodelovali srednješolci, študenti in mladi iz mladinskih centrov. Na tekmovanjih ne bo šlo le za zmago, ampak tudi za izobraževanja, na katerih se bodo študenti bolje seznanili s podnebnimi spremembami in tematikami, povezanimi z migracijami. Leta 2021 se bodo zmagovalne ekipe državnih tekmovanj udeležile vseevropskega finala v Bruslju, ki bo predvidoma novembra 2021. 26 »zmagovalcev za humano ekonomijo« iz 13 držav EU bo imelo priložnost obiskati eno do držav, v katerih so potekale študije, prav tako pa bo njihov glas slišan na različnih družbenih medijih.

 

S kampanjo
bomo dosegli
15 milijonov ljudi

15.000.000

S kampanjo
bomo dosegli
15 milijonov ljudi
TedX
govori

4

TedX
govori
Sodobna cirkuška
turneja v
10 državah EU

10

Sodobna cirkuška
turneja v
10 državah EU

Vseevropska kampanja

 

Mlade bomo ozaveščali in jih vključili v ciljno usmerjeno kampanjo, ki se bo osredotočala na povezavo med podnebnimi spremembami in migracijami ter povezavo med evropskim življenjskim slogom in vplivom podnebnih sprememb v državah, ki jih te najbolj prizadenejo. Promovirali bomo zgodbe s terena, organizirali TedX govore v štirih evropskih mestih, se udeleževali sejmov in festivalov, organizirali vseevropsko ulično umetniško turnejo ter mobilizirali mlade, da postanejo zagovorniki bolj trajnostnega modela, ki vključuje ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in posebnih zaščitnih shem za podnebne migrante.

Zagovorništvo in mladinski voditelji

Mladi in vsi partnerji se bodo vključili v zagovorniške aktivnoste na lokalni, nacionalni in evropski ravni z namenom, da se njihov glas sliši. Prav tako bodo sodelovali v globalnih razpravah o učinkih podnebnih sprememb. Imeli bodo priložnost sodelovati na nekaterih pomembnih srečanjih in vrhovih. Na treh turnejah po Evropi bodo mladi lahko srečali govornike iz vseh štirih držav, ki sodelujejo v študijah. Ti govorniki bodo predstavili lastne izkušnje o tem, kako okrepiti in podpreti predvidene zagovorniške aktivnosti.

Partnerji

Pridruženi partnerji