O projektu

Ali ste pripravljeni na
#ClimateOfChange?

Projekt »End Climate Change, Start Climate of Change« sofinancira Evropska komisija v okviru programa DEAR (Program izobraževanja in ozaveščanja o razvoju), katerega namen je dvigniti ozaveščanje in kritično razumevanje migracij, ki jih spodbujajo podnebne spremembe, pri mladih državljanih EU kot enega največjih izzivov globaliziranega sveta.

Naš glavni cilj je zgraditi boljšo prihodnost tako za podnebne migrante, ta človeški obraz podnebnih sprememb, kakor tudi za mlade, ki bodo doživeli najhujše učinke podnebne krize. Skozi vključevanje mladih v Evropi bomo poudarili medsebojne vplive lokalne in globalne neenakosti in jim dali moč, ne le da spremenijo svoje vsakodnevno življenje, ampak da postanejo zagovorniki tem globalne pravičnosti.

Zavest
mladih

Sprememba

 

Z zgodbami, podprtimi z dokazi, bomo poudarili povezavo med podnebnimi spremembami, migracijami in trenutnim razvojnim modelom, našim gospodarskim sistemom in našim lastnim življenjskim slogom. 

Dvignili bomo ozaveščenost mladih o njihovi vlogi in odgovornostih do glavnih vzrokov podnebnih sprememb, ki jih povzročajo ljudje, in njihovih posledic v kontekstu prisilnega razseljevanja in migracij.

Prizadevali si bomo za vseevropsko gibanje informiranih in ozaveščenih ljudi, pripravljenih spremeniti vedenje, ki bo odražalo bolj odgovorni življenjski slog, pri čemer bodo zagovarjali tudi bolj vzdržen model z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb in specifičnih varnostnih shem za podnebne migrante. 

mladih
intervjuvancev

22.000

mladih
intervjuvancev
udeležencev
usposabljanj

1.500

udeležencev
usposabljanj
študije
primerov

4

študije
primerov

Z dokazi podprte informacije

 

Prvi del projekta je posvečen raziskovanju, da bomo lahko z dokazi podprli zgodbo o povezavi med migracijami in podnebnimi spremembami. Pripravili bomo 4 študije primerov, in sicer po eno v Kambodži, Gvatemali, Senegalu in Etiopiji, in dali glas lokalnim skupnostim, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo.

V 23 EU državah bomo izvedli primerjalno anketo med EU državljani, starimi med 16 in 35 let, o mnenju in védenju o povezavi med migracijami, podnebnimi spremembami in trenutnim gospodarskim modelom.

Izdali bomo poročilo o človeški ekonomiji, v katerem bomo analizirali, na kašen način je naš trenutni gospodarski sistem pomemben vzrok podnebnih težav in z njimi povezanih migracij. Nato bomo podali predloge za sistemske spremembe, ki bodo prispevale k pravičnim in trajnostnim ekonomijam. 

pedagogov

600

pedagogov
študije
primerov

4

študije
primerov
udeležencev
usposabljanj

1.500

udeležencev
usposabljanj

Izobraževanje in ozaveščanje

 

Na lokalni, državni in evropski ravni bomo organizirali debatna tekmovanja, v katerih bodo sodelovali srednješolci, študenti in mladi iz mladinskih centrov. Na tekmovanjih ne bo šlo le za zmago, ampak tudi za izobraževanja, na katerih se bodo študenti bolje seznanili s podnebnimi spremembami in tematikami, povezanimi z migracijami. Leta 2021 se bodo zmagovalne ekipe državnih tekmovanj udeležile vseevropskega finala v Bruslju, ki bo predvidoma novembra 2021. 26 »zmagovalcev za humano ekonomijo« iz 13 držav EU bo imelo priložnost obiskati eno do držav, v katerih so potekale študije, prav tako pa bo njihov glas slišan na različnih družbenih medijih.

 

S kampanjo
bomo dosegli
15 milijonov ljudi

15.000.000

S kampanjo
bomo dosegli
15 milijonov ljudi
TedX
govori

4

TedX
govori
Sodobna cirkuška
turneja v
10 državah EU

10

Sodobna cirkuška
turneja v
10 državah EU

Vseevropska kampanja

 

Mlade bomo ozaveščali in jih vključili v ciljno usmerjeno kampanjo, ki se bo osredotočala na povezavo med podnebnimi spremembami in migracijami ter povezavo med evropskim življenjskim slogom in vplivom podnebnih sprememb v državah, ki jih te najbolj prizadenejo. Promovirali bomo zgodbe s terena, organizirali TedX govore v štirih evropskih mestih, se udeleževali sejmov in festivalov, organizirali vseevropsko ulično umetniško turnejo ter mobilizirali mlade, da postanejo zagovorniki bolj trajnostnega modela, ki vključuje ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in posebnih zaščitnih shem za podnebne migrante.

Zagovorništvo in mladinski voditelji

Mladi in vsi partnerji se bodo vključili v zagovorniške aktivnoste na lokalni, nacionalni in evropski ravni z namenom, da se njihov glas sliši. Prav tako bodo sodelovali v globalnih razpravah o učinkih podnebnih sprememb. Imeli bodo priložnost sodelovati na nekaterih pomembnih srečanjih in vrhovih. Na treh turnejah po Evropi bodo mladi lahko srečali govornike iz vseh štirih držav, ki sodelujejo v študijah. Ti govorniki bodo predstavili lastne izkušnje o tem, kako okrepiti in podpreti predvidene zagovorniške aktivnosti.

Partnerji

FINEP

Nemčija

Forum za mednarodni razvoj in načrtovanje (FINEP) je nemška projektno- svetovalna nepridobitna organizacija za vodenje projektov in svetovanje, ki deluje na področju trajnostnega razvoja, pri čemer posebno pozornost posveča razvojnemu izobraževanju, okoljski politiki in spodbujanju lokalne demokracije.
Več o tem
WeWorld

Italija

WeWorld je italijanska neodvisna organizacija, ki deluje v 29 državah, vključno z Italijo, ki prek razvojnega sodelovanja ter programov humanitarne pomoči promovira in zagotavlja pravice žensk, otrok in lokalnih skupnosti.
Več o tem
University of Nicosia Research Foundation

Ciper

Poslanstvo Raziskovalne fundacije Univerze v Nicosii (UNRF) je navdihovati in promovirati znanje, inovacije in razvoj z vrhunskimi raziskavami.
Več o tem
University of Bologna

Italija

Univerza v Bologni (Unibo), ki je bila ustanovljena leta 1088, je najstarejša zahodnoevropska univerza.
Več o tem
Südwind

Avstrija

Organizacija Südwind se zavzema za trajnostni globalni razvoj, človekove pravice in dostojne delovne razmere po vsem svetu.
Več o tem
Slovenian Global Action

Slovenija

SLOGA je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.
Več o tem
OXFAM

Nemčija

Oxfam Nemčija (Oxfam Deutschland) je neodvisna razvojna in humanitarna organizacija, ki si s svojim delovanjem prizadeva za pravičen svet brez revščine.
Več o tem
City of Bologna

Italija

Bologna je sedmo največje mesto v Italiji s približno 400.000 prebivalci, po gospodarskem pomenu pa je na šestem mestu.
Več o tem
Instituto Marquês de Valle Flôr

Portugalska

IMVF je portugalska fundacija za razvoj in sodelovanje, ki je začela delovati kot nevladna razvojna organizacija pred več kot 30 leti.
Več o tem
Hungarian Baptist Aid

Madžarska

Madžarska baptistična pomoč (Hungarian Baptist Aid, HBAid) je humanitarna organizacija, ki nudi različne oblike razvojne in duhovne pomoči ljudem, ki so v stiski, ranljivi ali potisnjeni na družbeni rob, da bi laže prebrodili razmere, v katerih so se znašli.
Več o tem
European Environmental Bureau

Belgija

EEB je največja evropska mreža organizacij civilne družbe, ki se posvečajo okolju.
Več o tem
Buy Responsibly Foundation

Poljska

Fundacija Kupuj odgovorno (Buy Responsibly Foundation, BRF ) je organizacija, ki deluje na državni ravni, njeno delovanje pa je usmerjeno v trajnostni razvoj in varstvo okolja, odgovorno proizvodnjo in potrošnjo, spoštovanje človekovih pravic in upoštevanje okoljskih načel v podjetjih.
Več o tem
BEPF

Bolgarija

Organizacija BEPF je bila ustanovljena leta 2003 kot bolgarska članica Environmental Partnership Association, ki povezuje šest nevladnih organizacij iz srednje in vzhodne Evrope.
Več o tem
Alianza

Španija

Alianza por la Solidaridad je nevladna organizacija, ustanovljena v Španiji.
Več o tem
European Association for Local Democracy

Francija

Organizacija ALDA je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo Sveta Evrope, da bi koordinirala in podpirala mrežo agencij za lokalno demokracijo – samostojno delujočih, lokalno registriranih nevladnih organizacij, ki delujejo kot promotorji dobrega upravljanja in lokalne samouprave.
Več o tem
ActionAid Hellas

Grčija

ActionAid je neodvisna mednarodna organizacija, ki deluje od leta 1972 in vključuje več kot 15 milijonov ljudi v 45 državah v prizadevanjih za odpravo revščine in krivic po vsem svetu.
Več o tem

Pridruženi partnerji

The Polish Council of Youth Organizations

Poljska

The Polish Council of Youth Organizations
OJV – Austrian National Youth Council

Avstrija

OJV – Austrian National Youth Council
Municipality of Milan

Italija

Municipality of Milan
Mekelle University

Etiopija

Mekelle University
Fairtrade Polska

Poljska

Fairtrade Polska
Cheickh Anta Diop University in Dakar

Senegal

Cheickh Anta Diop University in Dakar
BOJA/National Youth Network

Avstrija

BOJA/National Youth Network
ASviS/Alleanza Italiana Per Lo Svillupo Sostenible

Italija

ASviS/Alleanza Italiana Per Lo Svillupo Sostenible
Associazione Noi Del Tosi

Italija

Associazione Noi Del Tosi
ACABAS

Italija

ACABAS