Program razvojnega izobraževanja in ozaveščanja

Kaj je program DEAR?

Program Evropske komisije »Development Education and Awareness Raising Programme« (DEAR; Program izobraževanja in ozaveščanja o razvoju) podpira projekte, ki spodbujajo javnost Evropske unije k sodelovanju pri svetovnem družbenem, ekonomskem in okoljskem razvoju. 

Program DEAR s financiranjem projektov, kot je »End Climate Change, Start Climate of Change« spodbuja obče vrednote svobode, demokracije in vladavine prava ter evropskim državljanom omogoča, da pozitivno prispevajo h globalnemu razvoju.

Program DEAR financira do 30 projektov, ki ob vsakem času segajo v vse države članice EU. Ti projekti prispevajo k dvigu razumevanja in sodelovanja evropske javnosti pri pozitivnih družbenih spremembah tako na lokalni kakor tudi na mednarodni ravni. 

Aktivnosti programa DEAR se prav tako vključujejo v podporo EU za uresničevanje na svetovni ravni sklenjenih ciljev trajnostnega razvoja, ki so odprava revščine, zaščita planeta in zagotovitev blaginje za vse do leta 2030. 

Več o tem preberite na spletni strani programa DEAR.

KAKO PROJEKT CLIMATE OF CHANGE PRISPEVA K RAZVOJU, IZOBRAŽEVANJU IN OZAVEŠČANJU?

Projekt »End Climate Change, Start Climate of Change« je projekt programa DEAR, ki traja 40 mesecev. Cilj projekta je povečati ozaveščanje mladih državljanov EU in kritično razumevanje migracij, ki so posledica podnebnih sprememb.

Projekt naslavlja mlade državljane (stare med 15 in 35 let) v 23 državah članicah Evropske unije, ki so jih neredne migracije najbolj prizadele, prav tako pa naslavlja tudi lokalne uprave ter nacionalne in EU odločevalce. 

Projekt bo prispeval k razvoju, izobraževanju in ozaveščanju s pomočjo:

  • raziskav, 4 študij primerov, primerjalne ankete v 23 članicah EU in človeške ekonomije;
  • debatnih tekmovanj na lokalni, nacionalni in evropski ravni, v katerih bodo sodelovali dijaki, študenti in mladi iz mnogih mladinskih centrov;
  • vseevropsko kampanjo, ki bo potekala po vsej Evropi, še posebej v 23 državah članicah EU, vključno v južni in vzhodni Evropi;
  • zagovorniških aktivnosti, ki bodo pozivale k bolj trajnostnemu modelu, vključno z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb in posebnih zaščitnih shem za podnebne migrante.