Zaživelo spletno mesto Najboljših novic iz sveta

Share

Ob izdaji letošnjih Najboljših novic iz sveta, ki so posvečene miru, pravičnosti in močnim institucijam, je zaživelo tudi spletno mesto, ki prinaša še več dobrih novic. Spletno mesto in časopis sta namenjena ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih.

Posebno spletno meto Najboljših novic iz sveta obiskovalcem ponuja dodatne vsebine, ki jih v tiskani izdaji časopisa ni. Poleg dodatnih člankov si lahko obiskovalci ogledajo številne video vsebine, prisluhnejo podcastom ali podpišejo peticijo Climate of Change. Spletno mesto bo redno dopolnjeno z novimi vsebinami.

Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Letošnja izdaja je posvečena 16. cilju trajnostnega razvoja: miru, pravičnosti in močnim institucijam.

O napredku pri doseganju ciljev trajnosnega razvoja
Spletno mesto je zaživelo ob obletnici sprejetja Agende 2030 za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja (25. september), upravlja pa ga SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Z uresničitvijo 17 univerzalnih ciljev agende za trajnostni razvoj, ki smo jih sprejeli kot članica OZN, želimo doseči mir in varnost, blaginjo ter dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove. Trajnostni razvoj v vseh treh razsežnostih – družbeni, gospodarski in okoljski – je skupna odgovornost nas vseh. Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev.

Najboljše novice iz sveta v slovenščini beremo že sedmič
Projekt z izvirnim naslovom »World’s Best News« se je leta 2010 razvil na Danskem in je zgleden primer konstruktivnega novinarstva ter prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. V nekaj letih se je razširil v številne evropske države. Najboljše novice iz sveta so v Sloveniji v sloveščini izšle sedemkrat – leta 2015, 2016, 2019 (dve izdaji), 2020, 2021 in 2022. Zadnjih pet izdaj vključuje uspešne zgodbe slovenskih nevladnih organizacij.

Spletna mesta preteklih izdaj:

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.

Pripravila: PV
Foto: SLOGA / Canva


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Več novic